Kardiološki bolnik s sladkorno boleznijo in motnjami v duševnem zdravju

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev, medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji
Termin: 
01.06.2018 - 08:00 do 02.06.2018 - 12:30
Lokacija: 
Terme Šmarješke Toplice
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji

Program

Petek, 1. junij 2018

08.00 - 08.45 Registracija udeležencev
08.45 - 08.50 Otvoritev srečanja in pozdrav udeležencev

I. Sklop: Sladkorna bolezen in bolezni srca in ožilja

08.50 - 09.20 Sladkorna bolezen kot dejavnik tveganja za nastanek srčno-žilnih obolenj, Gregorič Nadan, dr.med., KO za endokrinologijo, presnovne bolezni in diabetes, UKC Ljubljana
09.20 - 09.50 Smernice in praktični nasveti pri inzulinskem zdravljenju, mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc.ped., KO za endokrinologijo, presnovne bolezni in diabetes, UKC Ljubljana
09.50 - 10.10 Samokontrola sladkorne bolezni, Katarina Volk, dipl.m.s., KO za endokrinologijo, presnovne bolezni in diabetes, UKC Ljubljana
10.10 - 10.30 Zdravila, ki delujejo na inkretinski sistem- smernice in praktični nasveti, mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc.ped., KO za endokrinologijo, presnovne bolezni in diabetes, UKC Ljubljana
10.30 - 10.50 Prehrana in pacient s sladkorno boleznijo, Bernarda Žagar,dipl.m.s., SB Celje
10.50 - 11.00 Vprašanja in diskusija
11.00 - 11.20 ODMOR, OSVEŽITEV

II. Sklop: Demenca in depresija pri pacientih s srčno-žilnimi obolenji

11.20 - 11.50 Demenca in srčno-žilni pacient- vidik psihiatra, Rus Prelog Polona, dr. med., Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
11.50 - 12.10 Depresija in srčno popuščanje pri otroku in mladostniku, Manja Rančigaj Gajšek, dipl. psih., Pediatrična klinika
12.10 – 12.30 Vloga psihologa pri obravnavi pacienta s srčnim popuščanjem, mag. Bernarda Logar Zakrajšek, univ. dipl.psih., spec. klin. psih., UKC Ljubljana
12.30 - 12.50 Rehabilitacija dementnega pacienta v Termah Šmarješke Toplice, Tea Lesjak, dipl.m.s., Terme Šmarješke Toplice
12.50 - 13.10 Kvaliteta življenja z ICD, Ana Ljubas, KBC Zagreb
13.10 - 13.30 Doživljenjska oskrba koronarnega pacienta, Liljana Žerdoner, dipl.m.s.,  
13.30 - 13.40 Predavanje KRKA, Metka Tajnik, KRKA
13.40 - 13.50 Vprašanja in diskusija
13.50 - 14.50 ODMOR ZA KOSILO

III. Sklop: Elektrokardiogram

14.50 - 15.20 Osnove EKG, dr. Luka Lipar, dr.med., KO za kardiologijo, UKC Ljubljana
15.20 - 15.40 Posebnosti snemanja EKG pri otroku, Živka Mudrinič, dipl.m.s., Pediatrična klinika
15.40 - 16.10 Zmote in pasti interpretacije EKG, Matej Mažič, SB Celje
16.10 - 16.30 Predstavitev protokola snemanja EKG, Irena Trampuš, dipl.m.s., KO za kardiologijo, UKCL
16.30 - 16.50 Spremljanje kazalnikov kakovosti snemanja EKG in merjenja krvnega tlaka na Kliniki Golnik, Tanja Žontar, dipl.m.s., Klinika Golnik
16.50 - 17.00 Vprašanja in diskusija
17.30 - 20.00 PROGRAM
20.00 VEČERJA

Sobota, 2.junij 2018

IV. Sklop: Delavnice

09.00 - 12.00 Motnje ritma- kako ukrepamo?, Drago Satošek, dipl.zn., KO za kardiologijo, UKC Ljubljana
09.00 - 12.00 Samovodenje sladkorne bolezni, Barbara Žargaj, dipl.m.s., KO za endokrinologijo, presnovne bolezni in diabetes, UKC Ljubljana
09.00 - 12.00 Kritično branje literature, pisanje strokovnega članka, viš. pred.  Ljubiša Pađen, mag. zdr. nege, Zdravstvena fakulteta Univerza v Ljubljani
12.00 - 12.30 ZAKLJUČNE MISLI SEMINARJA IN PODELITEV POTRDIL O UDELEŽBI

Splošne informacije

Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje in vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register izpopolnjevanj/izobraževanj  sta bili oddani na Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije- Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Kotizacija za strokovni seminar znaša 320 € vključno z DDV (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 160 €).
Enodnevna kotizacija znaša 190 € vključno z DDV (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 95 €).

V kotizacijo je všteto: zbornik predavanj, odmori s prigrizkom in večerja. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: NLB Ljubljana, Tavčarjeva 7, ZDMSZTS št. 02015-0258761480 , sklic na številko 00 0228-01062018, s pripisom za kardiološko sekcijo. Ob registraciji potrebujete potrdilo o vplačani kotizaciji (virman ali fotokopijo potrjene prijavnice delodajalca, ki bo poravnal kotizacijo), člansko izkaznico Zbornice – Zveze v primeru, da ste član Zbornice – Zveze in številko licence. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo po prejetju računa.

Prijave

Prijave so možne preko elektronske e - prijavnice na spletni strani Zbornice-Zveze, najkasneje do 28. maja 2018 ali na naslov: ga. Saša Mušič, telefon (01) 522 47 22, Klinični oddelek za kardiologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana, na fax (01) 522 2828 ali na e-naslov: sasa.music@kclj.si.

Dodatne informacije

Dodatne informacije dobite na telefonski številki 040 371 757 ga. Irena Trampuš ali na e-naslov: irena.trampus@kclj.si.

Terme Šmarješke Toplice vas vabijo, da preživite sproščujoči vikend pri njih. Rezervacijo prenočišč v termah Šmarješke Toplice lahko uredite na telefonski številki 08 20 50 300 ali e-mail: booking@terme-krka.si.

Programski odbor: Ahbeer al Sayegh, Anita Štumpfl, Irena Trampuš.
Organizacijski odbor: Irena Trampuš, Urška Hvala, Saša Mušič, Skubic Sonja.

Vljudno vabljeni!

Irena Trampuš
Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji