Kako skrbimo za zdravje – sprememba vedenjskega sloga odraslih

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji
Termin: 
13.06.2019 - 08:30 do 15:30
Lokacija: 
DVORANA 1. SLOVENSKE VLADE Trg 1. slovenske vlade 1, Ajdovščina
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji

 Program

08.30 - 09.00 Registracija udeležencev
09.00 - 09.10 Pozdravni nagovor; Majda Šmit, dipl. m. s., predsednica sekcije
09.10 - 10.40 Kako poskrbeti zase ob skrbi za druge; Klara Removž, ELITE
10.40 - 10.50 Razprava
10.50 - 11.10 Odmor
11.10 - 11.45 Program integrirane preventive kroničnih bolezni v javnem zdravju. Kje smo in kam želimo?; Jošt Torkar, CKZ ZD Kranj
11.45 - 12.30 Motivacija udeležencev za vključitev v program; CKZ TIM CKZ, ZD Piran,
12.30 - 12.45 Vaje za zdravo hrbtenico; Ula Koterle, CKZ Piran ZD Piran
12.45 - 12.55 Razprava
12.55 - 13.45 Kosilo
13.45 - 15.10 Čuječnost; dr. Alenka Rebula                                                 
15.15 - 15.30 Razprava in zaključek srečanja

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 190 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obve-znosti, so upravičeni do 50 % popusta, plačajo 95 EUR z vključenim DDV, razlika do pol-ne cene se krije iz naslova plačanih članarin. (Vključuje prehrano med odmori).
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana - Zbornica Zveza, št: 0201 50258761480 sklic na številko 0232 - 13062019.
Kotizacija se lahko poravna po prejetju računa.

Prijava

Prijave potekajo preko elektronske e - prijavnice na spletni strani Zbornice-Zveze. Prijava možna najkasneje do ponedeljka, 13.6. 2019 oziroma do zasedenosti prostih mest.

Splošne informacije

Programski in organizacijski odbor: Tadeja Bizjak, Sandra Gaber Flegar, doc. dr. Andreja Kvas, Mirna Nemanič, Ksenija Noč, Renata Škrget, Majda Šmit, Boštjan Viher, asist. Sanja Vrbovšek.
Program  je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj in vrednotenja pedagoških in licenčnih točk pri Zbornici- Zvezi.
Udeležba na strokovnem srečanju je omejena na 260 udeležencev.
                                               
Majda Šmit, dipl. m. s.        
Predsednica Sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji