Kako ohraniti duševno zdravje zaposlenih v zdravstvu?

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
11.10.2018 - 16:00 do 19:00
Lokacija: 
V dvorani Gimnazije Jurija Vege v IDRIJI

                                                                                                  

Program

15.30 - 16.00 Registracija
16.00 - 16.15 Pozdravna beseda, mag. Peter Požun, podpredsednik  DMSBZT Ljubljana, Sabina Vihtelič, dipl.m.s., koordinatorica strokovnega srečanja
16.15 - 17.00 Kakovost življenja skozi oči pozitivne psihologije, dr. Špela Hvalec; spec.klin. psih.
17.00 - 17.45 Vloge našega življenja in profesionalna idenditeta, Vladimir Milošević dr.med, spec.psih.
17.45 - 18.00 Razprava
18.00 - 18.45 »Kako ostati zdrav med bolnimi?«, dr. Vesna Vuk Godina, sociologinja, antropologinja
18.45 - 19.00 Razprava, zaključek, sklep seminarja in anketiranje, ter  podelitev potrdil, Andreja Gruden; dipl. m. s.
19.00 Druženje članic in članov DMSBZT Ljubljana

Splošne informacije

Programski odbor: Đurđa Sima, dip.m.s., Sabina Vihtelič, dipl.m.s.,  Gordana Lokajner,dipl.m.s, univ.dipl.org., dr. Špela Hvalec, spec. kl. psih.,  mag. Peter Požun, viš. med. teh., univ.dipl.ekon.(UN),  Nada Sirnik, dipl.m.s.
Organizacijski odbor: Andreja Gruden, dipl.m.s., Zorica Filipovič, dipl.m.s.,  Lidjan Irena, m.s.,  Lidjan Enes, z.t.

Izobraževanje je namenjeno članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti in okrepiti  znanja s področja učenja in pridobivanja veščin za komunikacijo. Oddana je vloga za pridobitev licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Prijave

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana na: www.drustvo-med-sester-lj.si do  4. 10. 2018, oz. do zapolnitve prostih mest (80). Prijavite se lahko tudi na e-mail Sabine Vihtelič: sabina.vihtelic@pb-idrija.si ali sabina.vihtelic@siol.net. Za člane DMSBZT Ljubljana ni kotizacije, sredstva za izvedbo delavnice se krijejo iz lastne članarine društva. S seboj prinesite člansko izkaznico Zbornice – Zveze. Prosimo za točnost. Dodatne informacije Irma Kiprijanović, GSM 041 754 695 ali irma.kiprijanovic@gmail.com

Vljudno vabljeni!

Koordinacija strokovnega srečanja:                                Predsednica DMSBZT   Ljubljana:
Sabina Vihtelič                                                                     Đurđa Sima