Kaj je novega pri pljučnih bolnikih

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji
Termin: 
05.04.2019 - 08:30 do 06.04.2019 - 14:30
Lokacija: 
Terme Topolšica, Topolšica 77, 3326 Topolšica

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –

Zveza strokovnih društev, medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji       

Program

Petek, 05. 04. 2019
08.30 - 09.00 Registracija udeležencev
09.00 - 09.10 Pozdravne besede
1. Sklop:
09.10 - 09.40 Bolnišnica Topolšica skozi stoletje; mag. Darja Kramar
09.40 - 10.10 Kaj je astma; Jurij Šorli, dr .med., spec. int. med.
10.10 - 10.30 Pravilna uporaba pršilnikov in PEF metra pri pacientu z astmo; Ibrakić Nisad, dipl. zdravstvenik, Lilijana Žerdoner, mag. zdravstvene nege
10.30 - 10.50 Potek preiskav v respiratornem laboratoriju v obravnavi pacienta z astmo; Tatjana Flander, dipl.m.s., Mateja Vidmar, dipl.m.s.
10.50 - 11.20 Fizioterapevtska obravnava bolnika z astmo; Polonca Lebar, dipl. fizioterapevt
11.20 - 11.30 Odmor
II. Sklop:
11.30 - 12.00 Zdravstvena vzgoja in izzivi pri težki astmi; Avrea Šuntar Erjavšek, dipl. m.s.
12.00 - 12.20 Vodenje astme v RA; Lojzka Prestor, dipl.m.s.
12.20 - 12.40 Novosti pri bronhoskopiji; Tajnšek Fredi, dipl. zdravstvenik
12.40 - 13.00 Kriobiopsija; Š. Duh, dipl. zdravstvenik
13.00 - 13.10 Razprava
13.10 - 14.20 Kosilo
III. Sklop:
14.20 - 14.50 Aktualne teme na področju razširjenosti in posledic uporabe tobačnih in povezanih izdelkov; Helena Koprivnikar, dr. med
14.50 - 15.10 Predstavitev knjige Negovalne diagnoze NANDA-I: definicija in klasifikacija 2015-2017; asist. mag. MAJA KLANČNIK GRUDEN, prof. zdr. vzg.
RAZDELITEV PO SKUPINAH
15.10 - 15.40 DELAVNICA Delo v skupinah na praktičnem primeru –negovalne diagnoze pri bolniku z obolenjem pljuč; K. Vrankar, mag. zdr. nege, asist. mag. MAJA KLANČNIK GRUDEN, prof. zdr. vzg.
15.40 - 16.10 DELAVNICA Aspiracija dihalnih poti; Esada Karić, dipl.m.s.,
15.00 - 15.30 DELAVNICA Prikaz vdihovalnikov; Tatjana Flander, dipl.m.s., Mateja Vidmar, dipl.m.s.
15.30 - 16.00 DELAVNICA Respiratorna fizioterapija; Polonca Lebar, dipl. fizioterapevt
19.00 Večerja

Sobota; 06. 04. 2019
Teoretična znanja za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja
08.30 - 08.50 Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja
08.50 - 09.10 Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED
09.10 - 09.25 Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke
09.25 - 09.40 Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh
09.40 - 09.50 Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO
09.50 - 10.00 Diskusija, izmenjava mnenj
10.00 - 10.30 Odmor - priprava na delavnice
Praktične veščine za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja
10.30 - 11.10 TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh
11.10 - 11.50 TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh
11.50 - 12.00 Odmor - priprava na izvedbo scenarijev
12.00 - 13.00 Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti (skupine udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije/udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij traja 15 min)
Preverjanje znanja in veščin za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja
13.00 - 13.30 Pisno preverjanje znanja
13.30 - 14.30 Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja
14.30 Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test, zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi, zaključek seminarja

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na dvodnevnem strokovnem srečanju je enotna za vse udeležence in znaša 320 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca, za enodnevni obisk seminarja cena znaša 190 z DDV. Člani Zbornice/Zveze imajo pri kotizaciji 50% popust, kotizacija znaša 160 EUR za dvodnevni in 95 EUR za enodnevni obisk. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice - Zveze št. 0201  5025  8761  480, sklic na številko: 00 0208-28092018.
Program strokovnega srečanja je oblikovan na način, da predstavlja drugi dan srečanja samostojno delavnico Temeljnih postopkov oživljanja. Delavnica je usklajena s 17. členom Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege, ki opredeljuje obvezne in priporočene vsebine, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje s področja  temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED v licenčnem obdobju. Organizator bo za program strokovnega srečanja pridobival sklep za priznavanje obvezne vsebine licenčnega obdobja pri komisiji za oceno programov na Zbornici - Zvezi. Program delavnice je skladen tudi z zahtevami za obvezno vsebino področja temeljnih postopkov oživljanj  z uporabo AED za vse zdravstvene delavce in sodelavce, opredeljenem v 2. členu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in sodelavcev.

Prijave

Preko prijavnice na spletni strani Zbornice/Zveze.

Dodatne informacije

Bivanje lahko rezervirate na spletni strani Term Topolšica www.terme-topolsica.si.
Dodatne informacije so možne po telefonu 040/558-820 ali e-pošti marusy.ahacic@gmail.com.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in številko licence.