Izzivi zdravstvene in babiške nege VII. - Novosti na področju kirurgije

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper
Termin: 
15.10.2018 - 15:30 do 19:50
Lokacija: 
Ortopedska bolnišnica Valdoltra - predavalnica


Program

15.30 - 16.00 Registracija, navodila udeležencem

I. Sklop
Moderatorica: Bojana Baričič, dipl. m. s.
16.00 - 16.10 Pozdravni nagovor predsednice SDMSBZT Koper, Doroteje Dobrinja
16.10 - 16.55 Uporaba botox toxina v abdominalni kirurgiji in prikaz primera: Zdravljenje pooperativne kile, asist. Tomaž Jakomin, dr. med.
16.55 - 17.40 Zdravstvena nega pacienta po operaciji kile, Ines Prodan, dipl. m. s., ET
17.40 - 17.50 Razprava – I. sklop
17.50 - 18.10 Odmor

II. Sklop
Moderatorica: Cvetka Lorger Rekić, dipl. m. s.
18.10 - 18.55 Sodobno zdravljenje hemoroidalne bolezni in prikaz dopplerske hemoroidektomije (HALL – RAR), Matjaž Križaj, dr. med.
18.55 - 19.40 Zdravstvena nega pacienta po operaciji hemoroidov (HALL – RAR), Maja Tepša, dipl. m. s.
19.30 - 19.50 Razprava – II. sklop
19.50 Drobna večerna pogostitev in druženje

Splošne informacije

Program je v postopku vrednotenja z licenčnimi točkami na Zbornici – Zvezi.

Kotizacija in plačilo
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani SDMSBZT Koper, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100% popusta, polno kotizacijo za člane regijsko društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.
V kotizacijo je všteta: organizacija predavanja, osvežitev v odmoru ter stroški izdaje potrdila o udeležbi.
Kotizacijo nakažete na TRR SI 56 1010 0003 4783 613 SDMSBZT Koper, pri Banki Koper z oznako ''Strokovno srečanje 15.10.2018''.

Prijave

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko kartice z naslovom E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju.
Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno.
Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešen vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana, imajo člani v prijavnem obrazcu že prednastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.
Splošno prijavo uporabite v primeru, ko prijavitelj ni član Zbornice – Zveze ali, ko prijavitelj ni udeleženec (na primer pooblaščena oseba v zavodu). Pomembno je, da za vsakega naročenega udeleženca napiše poleg imena, priimka, naslova in zaposlitve (obvezni podatki) še kakšno od identifikacijskih številk, bodisi številko licence ali člansko številko članov Zbornice – Zveze.
Obvezno polje v prijavnici je elektronski naslov udeleženca seminarja. Ob uspešno izpolnjeni prijavnici prejmete na vneseni e-naslov potrditveni dopis, kjer z izbiro potrditvene povezave dokončno potrdite prijavo na izbrano izobraževanje. V okviru potrditvenega dopisa imate na razpolago tudi povezavo za preklic oz. odjavo udeležbe z dogodka, na katerega ste se prijavili in se ga ne boste uspeli udeležiti.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

Udeležba je omejena na 130 udeležencev.

Dodatne informacije

V primeru, da ste se na strokovno izobraževanje prijavili, prijavo potrdili, a se zaradi opravičenih razlogov strokovnega izobraževanja ne morete udeležiti prosimo, da se odjavite najkasneje do 12. oktobra na e-naslov: boja.pahor@gmail.com. V kolikor se do navedenega datuma ne boste odjavili, vam bomo ne glede na članstvo v SDMSBZT Koper zaračunali 50% vrednosti kotizacije.
S pravočasno odjavo omogočate prijavo drugim zainteresiranim članom.

Vljudno vabljeni!
                                Doroteja Dobrinja
                                Predsednica SDMSBZT Koper