Izzivi vodenja zdravstvene nege v socialnih zavodih

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev, medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih
Termin: 
14.06.2018 - 08:00 do 08:25
Lokacija: 
Hotel Four Points by Sheraton MONS, Ljubljana, Pot za Brdom 4
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih
društev, medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih

vabi na strokovni posvet vodij zdravstvene nege in oskrbe v socialnih zavodih

Program

08.00 - 08.45 Registracija udeležencev
08.45 - 08.55 Otvoritev strokovnega srečanja, Gabrijela Valenčič, predsednica strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih
08.55 - 09.30 Pomembne informacije, vezane na organizacijo in izvajanje zdravstvene nege, Monika Ažman, predsednica Zbornice - Zveze
09.30 - 10.00 Poklicne aktivnosti in kompetence medicinskih sester v zdravstveni negi in oskrbi, Jože Prestor
10.00 - 11.00 Vodenje, odnosi, komunikacija in drugi izzivi v kriznih situacijah DSO, dr. Damjana Pondelek
11.00 - 11.15 Predstavitev predloga o ustanovitvi stalne delovne skupine vodij zdravstvene nege v socialnih zavodih, mag. Brane Bregar
11.15 - 11.45 Odmor
11.45 - 12.15 Predstavitev negovanih diagnoz in uporaba v praksi, Tamara Lubi
12.15 - 12.45 Pomen in izvedba strokovnih nadzorov s svetovanjem v socialnih zavodih, Andrej Vojnovič, Zdenka Kramar
12.45 - 13.15 Opredelitev vodstvenih delovnih mest na področju zdravstvene nege v socialnih zavodih, Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Staša Curk Accetto
13.15 - 13.45 Razprava, povzetek in zaključek

Splošne informacije

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno usposabljanje in se upošteva pri napredovanju. Strokovno srečanje je v postopku vrednotenja in pridobivanja licenčnih in pedagoških točk.

Programski in organizacijski odbor: Monika Ažman, Gabrijela Valenčič, Nenad Kondić, Frančiška Pinoza, Nada Hercan, Marija Bartolj, Jana Korinšek

Kotizacija:
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju za nečlane znaša 60 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so pri plačilu kotizacije upravičeni do 100 % popusta, ceno kotizacije Zbornica - Zveza krije v celoti iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice - Zveze št. 02015-0258761480, sklic na številko 00 0227-14062018. Prosimo, če oddate prijave preko spletne strani Zbornice Zveze do 10. 06. 2018.

Ob registraciji potrebujete: člansko izkaznico (elektronska registracija).

Prijave

Prijave sprejemamo preko obrazca na spletni strani www.zbornica-zveza.si

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju.
Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno.

Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.
Splošno prijavo uporabite v primeru, ko prijavitelj ni član Zbornice - Zveze ali ko prijavitelj ni udeleženec (na primer pooblaščena oseba v zavodu). Pomembno je, da za vsakega naročenega udeleženca napiše poleg imena, priimka, naslova in zaposlitve (obvezni podatki) še kakšno od identifikacijskih številk, bodisi številko licence ali člansko številko članov Zbornice - Zveze.
Obvezno polje v prijavnici je elektronski naslov udeleženca seminarja. Ob uspešno izpolnjeni prijavnici prejmete na vneseni e-naslov potrditveni dopis, kjer z izbiro potrditvene povezave dokončno potrdite prijavo na izbrano izobraževanje. V okviru potrditvenega dopisa imate na razpolago tudi povezavo za preklic oz. odjavo udeležbe z dogodka, na katerega ste se prijavili in se ga ne boste uspeli udeležiti.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

Ob registraciji potrebujete: člansko izkaznico (elektronska registracija).

Prisrčno vabljeni!

Predsednica sekcije:             Predsednica Zbornice Zveze:
Gabrijela Valenčič                          Monika Ažman