Izobraževanje za pridobitev specialnih znanj - koordinator zdravstvene oskrbe (case manager)

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Splošna bolnišnica Jesenice
Termin: 
19.09.2018 - 13:30 do 27.09.2018 - 18:20
Lokacija: 
Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Splošna bolnišnica Jesenice

Izobraževanje za pridobitev specialnih znanj - koordinator zdravstvene oskrbe (case manager)

Splošna bolnišnica Jesenice in Zbornica – Zveza organizirata izobraževanje za pridobitev specialnega znanja - koordinator zdravstvene oskrbe (case manager)

Namen vzpostavitve koordinatorja zdravstvene oskrbe je doseči tak sistem obravnave, ki bo spremljal pacienta že pred sprejemom oz. od sprejema, med celotno bolnišnično obravnavo, do usklajenega načrta odpusta, ter skrb za pacienta po odpustu.

Namen izobraževalnega programa iz specialnih znanj s področja koordinacije zdravstvene oskrbe je usposabljanje dipl. m. s. / dipl. zn. za izvajanje nalog in kompetenc za strokovno in profesionalno delo ter uspešno komuniciranje s pacienti, njihovimi svojci in drugimi poklicnimi skupinami.

Cilji izobraževanja:

  • Seznanitev z izhodišči za vzpostavitev koordinatorja zdravstvene oskrbe v okviru bolnišnic
  • Pridobitev kompetenc za izvajanje in koordiniranje celostne oskrbe pacientov in spremljanje kazalcev kakovosti pri izvajanju učinkovite koordinacije pri pacientih pred, med in po sprejemu v bolnišnično obravnavo, ki vključuje tudi primarni nivo zdravstvene oskrbe in socialno službo
  • Vključevanje v zdravstveno obravnavo pacienta pri načrtovanju pacientovega odpusta in oblikovanje učinkovitih odnosov s ključnimi posamezniki, pri načrtovanju odpusta na oddelkih in podajanje informacij o odpustu
  • Razvoj strokovnega znanja in izkušenj na področju koordiniranja celostne oskrbe pacientov s poudarkom na prepoznavi kritičnih dejavnikov za otežen odpust v domače okolje ali drugo institucijo

Udeleženci izobraževanja
Udeleženci / ke izobraževanja so diplomirane medicinske sestre / zdravstveniki, ki imajo več kot 5 let delovnih izkušenj na ožjem strokovnem področju.

Lokacija in obseg izobraževanja
Prostori Splošne bolnišnice Jesenice. Izobraževanje bo trajalo 100 pedagoških ur, od tega je 20 ur teoretičnih vsebin in 80 ur praktičnega usposabljanja v okviru klinične prakse in priprave študije primera.

Naziv, ki ga pridobi udeleženec izobraževanja je koordinator zdravstvene oskrbe. Sistemizacija delovnega mesta je opredeljena v Kolektivni pogodbi pod E037013 – diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji VII/1.

Predviden začetek: september/oktober 2018

Cena: 1500 EUR z DDV

Najave udeležencev sprejemamo do 10. 09. 2018 na spletni strani Zbornice-Zveze.

Predsednica Zbornice - Zveze                    Pomočnica direktorja za področje ZNO
Monika Ažman                                                             Mojca Strgar Ravnik