Izobraževanje za pridobitev specialnih znanj - koordinator zdravstvene obravnave (case manager)

Odpoved izobraževanja
Organizator: 
Splošna bolnišnica Jesenice
Termin: 
24.09.2019 - 08:00 do 29.02.2020 - 16:00
Lokacija: 
SB Jesenice

Izobraževanje za pridobitev specialnih znanj - koordinator zdravstvene obravnave (case manager)

Splošna bolnišnica Jesenice organizira izobraževanje za pridobitev specialnega znanja - koordinator zdravstvene obravnave (case manager).

Namen vzpostavitve koordinatorja zdravstvene obravnave je doseči tak sistem obravnave, ki bo spremljal pacienta že pred sprejemom oz. od sprejema, med celotno bolnišnično obravnavo, do usklajenega načrta odpusta, ter skrb za pacienta po odpustu.
Namen izobraževalnega programa iz specialnih znanj s področja koordinacije zdravstvene obravnave je usposabljanje dipl. m. s. / dipl. zn. za izvajanje nalog in kompetenc za strokovno in profesionalno delo ter uspešno komuniciranje s pacienti, njihovimi svojci in drugimi poklicnimi skupinami.

Cilji izobraževanja

- Seznanitev z izhodišči za vzpostavitev koordinatorja zdravstvene obravnave v okviru bolnišnic in ekonomiko v zdravstvu (preko izbranih vsebin predstaviti kakšna so izboljšanja, tako na področju pacientove oskrbe, kot tudi finančne učinkovitosti, zmanjševanje števila ponovnih hospitalizacij zaradi iste diagnoze v okviru 28 dni ter nadzor in vodenje čakalnih vrst)
- Pridobitev ustreznih strokovnjakov za izvajanje in koordiniranje celostne obravnave pacientov in spremljanje kazalcev kakovosti pri izvajanju učinkovite koordinacije pri pacientih pred, med in po sprejemu v bolnišnično obravnavo, ki vključuje tudi primarni nivo zdravstvene oskrbe in socialno službo;
- Vidna in aktivna vloga vključevanja v zdravstveno obravnavo pacienta pri načrtovanju pacientovega odpusta in oblikovanje učinkovitih odnosov s ključnimi posamezniki, pri pacientovem načrtovanju odpusta na oddelkih in podajanje informacij o odpustu;
- Razvoj strokovnega znanja in izkušenj na področju koordiniranja celostne oskrbe pacientov s poudarkom na prepoznavi kritičnih dejavnikov za otežen odpust v domače okolje ali drugo institucijo;
- Prevzem pomembne povezovalne vloge v okviru oskrbe pacientov, ki stremi predvsem  h kakovostni in varni obravnavi pacientov.

Opis programa

Izobraževanje traja 100 pedagoških ur, od tega je 20 ur teoretičnih vsebin in 80 ur praktičnega usposabljanja v okviru klinične prakse in priprave študije primera. Naziv, ki ga pridobi udeleženec izobraževanja je koordinator zdravstvene oskrbe. Sistemizacija delovnega mesta je opredeljena v Kolektivni pogodbi pod E037013 – diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji VII/1.

Število udeležencev je omejeno na 10.

Praktično izpopolnjevanje bo potekalo na kirurškem oddelku, internem oddelku, oddelku za zdravstveno nego in oddelku za dnevno obravnavo pacientov.
Udeleženci bodo prejeli izročke predavanj.
Stroški izobraževanja znašajo 1.500€ brez DDV na udeleženca.

Pogoji za uspešno opravljeno izobraževanje

Prisotnost na predavanjih 80%,
prisotnost na praktičnem usposabljanju 100%,
pisno preverjanje znanja 60%,
študija primera 40%.

Začetek izobraževanja: pomlad 2020

Obveščamo vas, da bomo izobraževanje za pridobitev specialnih znanj -  koordinator zdravstvene obravnave (case manager)  prestavili na spomladanski čas v prihodnjem letu.
Vabimo vse, ki bi si želeli pridobiti specialno znanje iz tega področja, da do takrat pridobite možnosti in se nam pridružite.

Prijave udeležencev sprejemamo  na e – naslov andreja.kraigher@sb-je.si. Vse dodatne informacije boste dobili po najavi oz. na zgornjem e-naslovu.  

V. d. pomočnice direktorja za področje ZNO
Mojca Strgar Ravnik