Inteligentna čustva

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
18.02.2017 - 07:50 do 22.04.2017 - 15:00
Lokacija: 
v prostorih Splošne bolnišnice Trbovlje (Uprava-sejna soba)

Program

Seminar bo potekal v prostorih Splošne bolnišnice Trbovlje (Uprava-sejna soba) v dveh sklopih in sicer v soboto, 18.2.2017 od 7.50-15 ure. Drugi sklop pa bo tudi v soboto 22.4.2017 od 8-15 ure . Seminar bo vodil dr. Silvo Šinkovec, spec. pedagog, teolog in psiholog.

Pri vsakem poklicu je komunikacija bistveni sestavni del uspešnosti in kakovosti, v poklicih pri delu z ljudmi, kamor sodijo poklici v zdravstvu, so veščine sporazumevanja še bolj pomembne. Na seminarju poudarjamo pomen razvijanja čustvene inteligence, skladnost delovanja razuma, čustev in volje, zato sodi seminar med osnove čustvenega opismenjevanja med zaposlenimi v zdravstvu.

Vsakdanja interakcija med osebjem in s pacienti generira vrsto čustvenih odzivov. Medicinska sestra, ki je v stiku s svojimi čustvi, jih dobro zaznava, jih zna poimenovati bo v vseh profesionalnih odnosih lažje iskreno in neposredno komunicirala ter ne bo uporabljala obrambnih oblik komunikacije. K temu spodbuja tudi etika skrbi, zavezujoča za medicinske sestre, saj  etična drža sočutja, pozornosti in prilagodljivosti sloni na zreli osebnosti, k čemur sodi tudi čustvena pismenost. Vsi, zdravstveno osebje in pacienti se bodo v medsebojnih odnosih počutili mnogo bolje, sporazumevali se bodo lažje in bolj točno, če bo bolj razvita čustvena inteligenca.

I. sklop: 18. 2. 2017

07.30 - 07.50 Registracija udeležencev
07.50 - 08.00 Pozdrav udeležencev, predstavitev programa
08.00 - 09.00 Kaj so čustva in njihova vloga v življenju

1. Vaja: Čustveni besedni zaklad

09.00 - 10.00 Vsakdo se zna razjeziti

2. vaja: Kako živeti z jezo

10.00 - 10.20 Odmor
10.20 - 11.20 Izkušnja strahu

3. vaja: Kako ravnati s strahom?

11.20 - 12.20 Sram in krivda

4. vaja: Izkušnje sramu in krivde

12.20 - 13.00 Odmor
13.00 - 14.30 Ponos
14.30 - 15.00 Vprašanja in zaključek

Splošne informacije

Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na Zbornico- Zvezo. Vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register izpopolnjevanj/izobraževanj je bila oddana na Zbornico – Zvezo. Prispevek za dvodnevni seminar je 20 EUR za člane DMSBZT Ljubljana, za ostale udeležence  pa  prispevek  40 EUR.

Prijave

Prijave sprejemam do petka 10.2.2017 na telefonski številki 041 239 004, ali na službeni telefon 035652784.

Vljudno vabljeni!

Predstavnica za podružnico Zasavje        Predsednica DMSBZT Ljubljana
Mag. Boža Pirkovič                                           Đurđa Sima, dipl. m.s.