ETIKA IN ZAKONODAJA V ZDRAVSTVU: modul licenca

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje
Termin: 
13.11.2019 - 15:15 do 19:00
Lokacija: 
v veliki predavalnici Srednje zdravstvene šole Celje
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

 

Program izobraževanja

15:15-15:30 Registracija udeležencev
15:30-16:00 Splošna načela etike v zdravstvu: Etika vrlin, etika skrbi, etika za prihodnost; izr. prof. dr. Danica Železnik
16:15-16:30 Morala kot skupek pravil, norm, predpisov: Modeli morale v zdravstveni negi, načela in standardi Kodeksa v zdravstveni negi in oskrbi / Kodeks etike za babice Slovenije; izr. prof. dr. Danica Železnik
                     Analiziranje etičnih problemov v praksi zdravstvene in babiške nege; izr. prof. dr. Danica Železnik
16:30-16:45 Odmor
16:45-17:45 Pacientove pravice in njihovo uveljavljanje po ZPacP; asis.dr. Iztok Štefanec, univ.dipl.prav
17:45-19:00 Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti: Izvajalci zdravstvenega varstva, nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in  finančno  nadzorstvo), zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (samostojnost dela in odgovornost); asis.dr Iztok Štefanec, univ. dipl. prav
19:00-21:30 Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja, odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja, kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost; asis.dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Etika in zakonodaja s področja zdravstva« v enem licenčnem obdobju.
Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi. Vloga za izobraževanje je posredovana na Zbornico Zvezo. Izobraževanje se šteje za licenčne točke.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, DMSBZT Celje, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 66% popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin) in znaša kotizacija 40,80EUR. V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, potrdilo o udeležbi, pogostitve v odmorih. Kotizacijo nakažete PO PREJETEM RAČUNU na TRR društva DMSBZT Celje, SI 56051008015553360, pri Abanki.

Prijava

Prijave sprejemamo preko obrazca na spletni strani www.zbornica-zveza.si
E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju.
Na želeni termin seminarja se lahko prijavite kot član ali splošno.


Predsednica DMSBZT Celje
Tomislava Kordiš