Dostojanstvo - profesionalna vrednota in temeljna človekova pravica

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
17.04.2019 - 15:45 do 19:00
Lokacija: 
V prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana

Program

15.45 - 16.00 Registracija
16.00 - 16.20 Temeljne opredelitve dostojanstva; mag. Darja Ovijač, viš.med.ses., univ.dipl.org., viš.pred.
16.20 - 16.45 Spoštovanje dostojanstva v zdravstveni negi; Marina Velepič, viš. med. ses.
16.45 - 17.05 Dostojanstvo kot element kakovostne obravnave žensk; Gordana Njenjič, mag. zdr. nege, dipl. m. s., babica
17.05 - 17.25 Dostojanstvo v delovnem okolju; Đurđa Sima, dipl. m. s.
17.25 - 17.40 Razprava
17.40 - 18.00 Odmor
18.00 - 18.15 Raziskava o dostojanstvu DMSBZT Ljubljana; doc. dr. Radojka Kobentar, dipl. m. s.
18.15 - 18.50 Analiza primerov kršitve dostojanstva iz prakse ZN in BN; Gordana Lokajner, dipl.m.s., univ.dipl.org, Marina Velepič, viš. med. ses.
18-50 - 19.00 Zaključek

Splošne informacije

Seminar je namenjen medicinskim sestra, babicam, zdravstvenim tehnikom iz različnih področij dela, članom DMSBZT Ljubljana in NI kotizacije. 
Program bo izveden v obliki predavanj, delno z aktiviranjem udeležencev pri predavanjih, pri razpravi in skupinsko delo. Število udeležencev je omejeno do 30. Program izobraževanja je v postopku vrednotenja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.
Programsko/organizacijski odbor: Marina Velepič, Đurđa Sima, Gordana Lokajner

Prijave

Prijava preko elektronske prijavnice (www.drustvo-med-sester-lj.si), naziv (zavod, davčna številka, številka članske izkaznice) do 10. 4. 2019 oziroma do zasedenosti mest.

Dodatne informacije

Irma Kiprijanović na GSM 041 754 695 ali po elektronski pošti irma.kiprijanovic@gmail.com


S seboj prinesite člansko izkaznico. Prosimo za točnost!
Vljudno vabljeni!

Koordinator                                                                 Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Marina Velepič                                                               Đurđa Sima