Dojenje pomemben začetek življenja

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje
Termin: 
16.10.2019 - 15:00 do 20:00
Lokacija: 
Srednja zdravstvena šola Celje, 1. nadstropje
Strokovno popoldne DMSBZT Celje
Dojenje pomemben začetek življenja

Program

Predavateljica:Cvetka Skale
15:00-15:05 Registracija
15:05-16:30 Smernice za dojenje
16:30-17:00 Težave pri dojenju
17:00-17:30 Podpora dojenju
17:45-18:45 Delavnica: pripomočki pri dojenju in opazovanje dojenja, reševanje primerov iz prakse
18:45-19:30 Primeri iz prakse, Preverjanje znanja
19:30-20:00 Razprava in zaključki

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Prijava

Prijave so možne na spletni strani Zbornice Zveze, preko E-prijavnice, lahko pa tudi na: info@dmsbzt-celje.si.

Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice Zveze.
Vljudno vabljeni!

Predsednica DMSBZT Celje,
Tomica Kordiš