Celostna obravnava pacienta z nevrološkimi obolenji

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
17.10.2019 - 15:00 do 19:00
Lokacija: 
V prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Klinično popoldne

Celostna  obravnava  pacienta  z nevrološkimi obolenji  

Program

15.00 - 15.15 Registracija udeležencev seminarja
15.15 – 15.40 PARKINSONOVA BOLEZEN, Lidija Ocepek                             
15.40 - 16.05 MULTIPLA SKLEROZA IN NOVEJŠA ZDRAVLJENJA, Nives Matko                
16.05 – 16.30 MOTNJE MOKRENJA PRI NEVROLOŠKIH PACIENTIH, Anita Pirečnik Noč
16.30 – 16.55 NADZOR  PO ENDOVASKULARNEM ZDRAVLJENJU, Matej Lunder
16.55 - 17.10 Odmor                       
17.10 – 17:35 MOTNJE POŽIRANJA PRI PACIENTIH Z MOŽGANSKO KAPJO, Nataša Podnar              
17.35 – 18.00 VLOGA RESPIRATORNE FIZIOTERAPIJE PRI NEVROLOŠKEM PACIENTU, Monika Jeruc Tanšek
18.00 – 18.25 NAČRTOVANJE ODPUSTA NEVROLOŠKEGA PACIENTA, Tadeja Lovrenčič
18.25 – 19.00 Razprava in zaključek seminarja, razdelitev potrdil

Splošne informacije

Seminar je namenjen zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana,ki želijo pridobiti dodatna znanja in veščine za bolj učinkovito in uspešno obravnavo pacientov v kliničnem okolju. V obliki predavanj in delavnic s primeri iz prakse vas bomo seznanili z nekaterimi problemi, ki se pojavljajo v delovnih okoljih.
Program je v postopku za pridobitev licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.
Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, Maja Medvešček Smrekar, Maja Vidrih

Prijave

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana na: www.drustvo-med-sester-lj.si do 10.10.2019, do zasedenosti mest.
Število mest je omejeno do 30.
Kotizacija za člane DMSBZT Ljubljana NI!

Dodatne informacije

Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali  irma.kiprijanovic@gmail.com.

Vljudno vabljeni
Koordinatorica kliničnih popoldnevov:                                                           Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Maja Vidrih                                                                                                     Đurđa Sima