Babištvo v teoriji in praksi

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in babic
Termin: 
05.04.2019 - 08:00 do 17:00
Lokacija: 
Hotel Roškar, Hajdoše 43, Hajdina
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in babic

Program

8.00 - 8.50 Registracija udeležencev
8.50 - 9.00 Pozdravni nagovori
9.00 - 9.30 Predstavitev porodnišnice Ptuj; Damjana Bosilj, dr. med., Dragica Trstenjak, dipl. bab.
9.30 - 10.00 Endometrioza; Doc. dr. Helena Ban Frangeš, dr.med.
10.00 - 10.30 Cepljenje nosečnic; Doc. dr. Miha Lučovnik, dr. med.
10.30 - 11.00 Ciste v pred in pomenopavznem obdobju; Marina Jakimovska Stefanovska, dr. med.
11.00 - 11.30 ODMOR
11.30 - 12.00 Medkulturne ovire v zagotavljanju obporodne skrbi: perspektiva porodnic in zdravstvenih delavcev; doc. dr. Mirko Prosen, dipl.zn., univ. dipl. org.
12.00 - 12.30 Razširjeno presejanje novorojencev v Sloveniji – klinični vidik; doc. dr. Urh Grošelj, dr.med.
12.30 - 13.00 Razširjeno presejanje novorojencev v Sloveniji – laboratorijski vidik; dr. Andraž Smon, dr. med.
13.00 - 13.30 Dojenje – koraki, ki izstopajo v procesu ocenjevanja; Gordana Njenjić, mag.zdr.neg., dipl.m.s., babica
13.30 - 13.40 Predstavitev  sponzorja
13.40 - 14.40 KOSILO
14.40 - 14.50 Predstavitev sponzorja
14.50 - 15.20 Uporaba Ritgenovega manevra za ohranitev perineja ob koncu druge porodne dobe; Anže Čeh, mag. zdr. nege, dipl. bab., ing.zoot.
15.20 - 15.50 Z zelišči do lažjega poroda; Forštneric Angela, dipl.m.s, babica
15.50 - 16.20 Neprimerna skrb za ženske med porodom: nespoštljivost, zlorabe in kršenje avtonomije; Potisek Martina, dipl. bab.
16.20 - 16.50 Najpogostejši odkloni pri ravnanju z zdravili; Mag. Danijela Pušnik, dipl. m.s.
16.50 - 17.00 ZAKLJUČEK STROKOVNEGA SREČANJA

Splošne informacije

Kotizacija: Kotizacija  znaša 190 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 95 €). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0207–05042019.
Program je vpisan v register strokovnega izobraževanja pri Zbornici – Zvezi za pridobitev licenčnih in pedagoških točk.

Prijave

NUJNA JE E-PRIJAVA na seminar s prijavnico preko spletne strani Zbornice - Zveze.

Dodatne informacije

Karolina Kovač, karolinca.k@gmail.com

VLJUDNO VABLJENI!

Karolina Kovač