Arhiv srečanj

Naslov Organizator Datum Canceled
Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 16.01.2013
Obravnava pacienta s pljučnim rakom Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji 24.05.2013
Tudi beseda je zdravilo Elite izobraževanje d.o.o. v sodelovanju z Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 04.06.2013
Ukrepanje ob zaznavi in prijavi trpinčenja (mobinga na delovnem mestu Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Delovna skupina za nenasilje 04.06.2013
40. strokovni seminar z naslovom Pacientke z rakom dojk - trend in novosti Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji 07.06.2013
Kronični bolnik v gastroenterologiji in endoskopiji Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji 07.06.2013
Znanje, kakovost, sodelovanje Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in športa 07.06.2013
Pozitivna naravnanost, pomembna odlika zaposlenih v patronažni dejavnosti Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti v sodelovanju z Elite izobraževanje, d. o. o. 13.06.2013
Prehranska obravnava pacienta z boleznijo ledvic Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji 15.06.2013
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 17.06.2013
Debelost in hujšanje UP - Fakulteta za vede o zdravju 17.06.2013
Prehrana pacienta s celiakijo – več kot samo opuščanje glutena Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 18.06.2013
Ohranjajmo zdravje in krepimo telo Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 19.06.2013
Skrb za roke v zdravstveni negi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju 20.06.2013
Motivacijski postopki pri delu z uživalci drog Psihiatrična klinika Ljubljana 12.09.2013
Zakonodaja s področja zdravstva Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 13.09.2013
Javni nastop z učinkovitim oblikovanjem in rabo računalniške predstavitve Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije v sodelovanju z Elite Izobraževanje, d.o.o. 13.09.2013
Zakonodaja s področja zdravstva Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje in v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 14.09.2013
9. Strokovno srečanje ZPMS: Kako preprečiti debelost otrok v času od rojstva do predšolskega obdobja? Združenje zasebnih patronažnih medicinskih sester 19.09.2013
Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 19.09.2013

Strani