44. Strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije v hemato-onkologiji: Diseminirani plazmocitom in hemofilija

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji
Termin: 
12.10.2018 - 10:00 do 13.10.2018 - 12:10
Lokacija: 
Terme Olimia d.d., Zdraviliška cesta 24, Podčetrtek

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji

 

Program

Petek, 12. oktober 2018

10.00 - 11.00 Prihod in prijava udeležencev
12.00 - 12.30 Otvoritev in predstavitev farmacevtskih preparatov
13.30 - 13.45 SIMPOZIJ: PFIZER
                     Profilaksa pri bolnikih s hemofilijo, A. Preložnik Zupan I.
14.25 - 14.30 Otvoritev srečanja Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji s pozdravnim nagovorom, Jovan B.
14.30 - 14.50 Kvaliteta življenja bolnikov z diseminiranim plazmocitomom, Renko H.
14.50 - 15.10 Ambulantna obravnava bolnika z  diseminiranim plazmocitomom, Lozar B.
15.10 - 15.30 Edukacija bolnikov z desiminiranim plazmocitomom po avtologni transplantaciji kostnega mozga po odpustu iz bolnišnice: Burnić B.
15.30 - 16.00 Razprava
16.00 - 16.30 Odmor za kavo in ogled posterjev s predstavitvijo avtorjev
16.30 - 16.50 Hemofilija včasih in danes: Preložnik Zupan I.
16.50 - 17.10 Življenje s hemofilijo: Čičigoj
17.10 - 17.30 Predstavitev rokovanja in aplikacija faktorjev pri hemofiliji: Slemenšek L.
17.30 - 18.00 Razprava
20.30 - 21.00 Večerja

Sobota, 13. oktober 2018

07.30 - 8.00 Registracija
Skupni sestanek ZTMS, ZHS in SMSZT
08.00 - 08.15 Konsenzus konferenca o PBM (patient blood management) (Frankurt), predstavitev sklepov: Marić I.
08.15 - 08.30 Predoperativna priprava bolnika na elektivni poseg, vloga i.v. železa: Čebokli A., Zver S.
08.30 - 08.45 Ocena anemije po operativnem posegu in ukrepi: Vidali G., Preložnik Zupan I.
08.45 - 09.00 Predstavitev PBM (patient blood management)  v Splošni bolnišnici Izola: Cah Rakušček
09.00 - 09.15 Predstavitev PBM (patient blood management)  v Ortopedski bolnišnici Valdoltra: Kramar I.
09.15 - 10.00 Izkušnje zdravljenja diseminiranega plazmocitoma v Sloveniji po zdravilu ImnovidZver S., Preložnik Zupan I., Todorova B.
10.00 - 10.30 Odmor
10.30 - 10.50 Faktorji za zdravljenje hemofilije: Grom M.
10.50 - 11.35 Redka stanja v hemofiliji: Jovan B.
11.35 - 11.55 Kontinuirana aplikacija faktorja strjevanja krvi: Košir H.
11.55 - 12.10 Razprava
12.10 - 12.30 Sestanek IO

Splošne informacije

Kotizacija za člane ZZN Slovenije znaša: dvodnevna 320 €, enodnevna 190€, članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust. Kotizacijo nakažete na transakcijski račun NLB, posl.Tavčarjeva 7, Ljubljana – ZDMSZTS št. 2015-0258761480, sklic na številko 00 0223-12102018 s pripisom za hematološko sekcijo. Znesek je možno poravnati pol ure pred začetkom seminarja.

Prijave

Prijave so možne preko elektronske prijavnice, ki se nahaja na spletni strani Zbornice – Zveze ali preko maila na bostjan.jovan@kclj.si.

Prijave sprejemamo do vključno 05.10.2018. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

Dodatne informacije

Rezervacija prenočišč:
Terme Olimia d.d.
Zdraviliška cesta 24
Podčetrtek
Tel.: 03 829 7836
E-mail.: booking@terme-olimia.com
Link za možnost rezervacij
Hotel Breza****
1 noč: https://goo.gl/aBqCvr
Wellness hotel Sotelia****s
1 noč: https://goo.gl/8znQr2
Rezervacije do 21.09.2018

Udeleženci se prijavijo sami!
Vse kasnejše rezervacije so odvisne od razpoložljivosti prostih sob in jih bodo potrjevali v skladu z razpoložljivimi kapacitetami.

Vljudno vabljeni!

Podpredsednik strokovne sekcije
Jovan Boštjan