25. strokovno srečanje: Posebne bolezni v dermatovenerologiji

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v dermatovenerologiji
Termin: 
12.04.2019 - 08:00 do 15:00
Lokacija: 
Eco Hotel Bohinj

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v dermatovenerologiji

 

Program

08.00 – 08.30 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV
08.30 – 08.45 UVOD, POZDRAV UDELEŽENCEV
I. SKLOP moderator: Simona Muri, dipl.m.s.
08.40 – 09.10 MIKROBIOM IN KOŽA; Olga Točkova, dr.med. UKC Ljubljana Dermatovenerološka klinika
09.10 – 09.40 VASCULITIS; Alen Jović, dr.med. UKC Maribor Oddelek za kožne in spolne bolezni
09.40 – 10.00 OSKRBA PACIENTA Z VASCULITISOM; Anita Remic, dipl.m.s., mag. Anja Muhvič, dipl.m.s., univ.dipl.org. UKC Ljubljana, Dermatovenerološka klinika
10.00 – 10.20 RAZPRAVA
10.20 – 10.40 ODMOR
II. SKLOP moderator: Vreček Mojca dipl.m.s., univ.dipl.org.
10.40 – 11.00 ZDRAVSTVENA NEGA OTROKA Z BULOZNO EPIDERMOLIZO; Gordana Stankić, dipl.m.s., Karmen Čuk sms, Manja Grašek, dr.med. UKC Ljubljana Dermatovenerološka klinika
11.00 – 11.20 PIODERMA GANGRENOSUM; Liljana Kralj, mag. zdrav. nege UKC Maribor Oddelek za kožne in spolne bolezni
11.20 – 11.40 KOŽNI LIMFOM; Rok Bernard, dipl. ZN, Mediha Keranović, dipl. m.s. UKC Maribor Oddelek za kožne in spolne bolezni
11.40 – 12.00 RAZPRAVA
12.00 – 12.30 MANDATNE  VOLITVE
12.30 – 13.30 KOSILO
III. SKLOP moderator: Liljana Kralj, mag. zdrav. nege
13.30 – 14.00 INTERPRETACIJA LABORATORIJSKIH PREISKAV IN IZVIDOV POSEBNIH BOLEZNI; Irena Peteln, dr.med. UKC Maribor Oddelek za kožne in spolne bolezni
14.00 – 14.30 ZANIMIVI KLINIČNI PRIMERI IZ OTROŠKE DERMATOVENEROLOGIJE; Olga Točkova, dr.med. UKC Ljubljana Dermatovenerološka klinika
14.30 – 15.00 RAZGLASITEV REZULTATOV VOLITEV

Splošne informacije

Strokovno izobraževanje je namenjeno vsem zdravstvenim delavcem, še posebej medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom, ki se pri svojem delu srečujejo z dermatovenerološkimi obolenji. Poudarek strokovnega srečanja bo na razumevanju bolezni, zdravstveni negi ter vzgoji.

Kotizacija znaša 190 €, za člane Zbornice-Zveze 95 €. Število udeležencev je omejenih na 40. Kotizacijo nakažite na TRR Zbornice Zveze  0201 5025 8761 480, sklic na številko 00 0225–12042019.
V ceno kotizacije so vključena predavanja, osvežitev med odmorom in kosilo.
Pridržujemo si pravico do spremembe programa zaradi morebitne višje sile.

V primeru nočitve v lastni režiji je promocijska cena za double room – ločena ležišča (nočitev z zajtrkom) 100,00 €/sobo.
Rezervacija na: mice@2864.si, Najda Džordžević, referent prodaje

Prijave

Prijave potekajo na spletni strani Zbornice-Zveze preko e-prijave.

Dodatne informacije

Vreček Mojca, Sekcija MS in ZT v dermatovenerologiji, tel.: 01/ 522 37 48
mojca.vrecek@kclj.si