2. IZOBRAŽEVALNI DAN BOLNIŠNICE ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ

Organizator: 
BGP Kranj
Termin: 
25.10.2019 - 08:15 do 15:40
Lokacija: 
Zavarovalnica Triglav, Bleiweisova 20, Kranj
 

 

Program

08.15- 09.00 Registracija
09.00- 09.05 Uvodni pozdrav, Špela Požun, dipl. m. s., pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege
09.05- 09.10 Uvodni pozdrav, Aleš Rozman, dr. med., v. d. strokovnega direktorja

Moderator: Tadeja Štrumbelj
09.10- 09.30 Zastoj v rasti ploda v BGP Kranj- predstavitev statističnih podatki, mag. Irena Virant, dr. med., spec. gin. in por.
09.30- 09.50 Obravnava nosečnice z zastojem v rasti ploda na primarnem nivoju, Milena Igličar, dr. med., spec. gin. in por.
09.50- 10.10 Obravnava nosečnice z zastojem v rasti ploda na sekundarnem nivoju - ali je potrebna oskrba v perinatalnem dnevnem centru, Lucija Resman, dr. med., spec. gin. in por.
10.10- 10.30 Kdaj nosečnica z ugotovljenim zastojem v rasti ploda potrebuje obravnavo na terciarnem nivoju, mag. Gorazd Kavšek, dr. med., spec. gin. in por.
10.30- 10.45 Razprava
10.45- 11.15 Odmor za kavo

Moderator: Irena Virant
11.15- 11.35 Zastoj v rasti ploda- predstavitev primera iz prakse, Mojca Jemec, dr. med., spec. gin. in por.
11.35- 11.55 Porod pri nosečnici z ugotovljenim zastojem v rasti ploda - vidik babice, Saša Matko, dipl. babica
11.55- 12.15 Porod pri nosečnici z ugotovljenim zastojem v rasti ploda - vidik porodničarja, Sabrije Kastrati Lumi, dr. med, spec. gin in por.
12.15- 12.35 Novorojenec, ki je zaostal v rasti, mag. Andreja Cerkvenik Škafar, dr. med., spec. pediatrije
12.35- 12.55 Oskrba novorojenca, zaostalega v rasti in podpora staršem na poporodnem oddelku, Diana Zadnikar, dipl. m. s.
12.55- 13.10 Razprava
13.10- 14.10 Odmor za prigrizek

Moderator: Diana Zadnikar
14.10- 14.30 Oskrba novorojenca z zastojem rasti v domačem okolju - vidik patronažne medicinske sestre (Patronaža Tržič)
14.30- 14.50 Osveščenost nosečnic glede lajšanja porodne bolečine, Mateja Štrakl, dipl. babica
14.50- 15.10 Pot do informacij in ukrepanje ob neželjenih učinkih po epiduralni anesteziji, Gordana Pavlović, dr. med., spec. anest.in reanim.
15.10- 15.30 Predstavitev primera iz prakse- Subduralni hematom, Martina Zupančič, dr. med., spec. anest.in reanim.
15.30- 15.40 Razprava in razdelitev potrdil

Splošne informacije

Izobraževalni dan je namenjen medicinskim sestram, babicam, zdravnikom in patronažni službi ter tistim, ki delujejo na področju ginekologije in porodništva. Cilj srečanja je pridobitev novih spoznanj in obnovitev strokovnih vsebin iz področja ginekologije in porodništva.

Prijave

Prijava je možna na elektronski naslov izobrazevanje@bgp-kranj.si . Pri prijavi navedite ime in priimek, naslov bivališča, številko članske izkaznice Zbornice – Zveze oz. Zdravniške zbornice ter navedite kdo je plačnik kotizacije (naziv, naslov, zavezanec za DDV, ev.ID št.za namene DDV). Na podlagi popolne prijave vam bomo izstavili račun. Kotizacija znaša 60 EUR z DDV in jo nakažite na transakcijski račun BGP Kranj 01100-6030277409, sklic na številko 25102019. Za zaposlene v BGP Kranj ni kotizacije. V kotizacijo so všteta strokovna predavanja, promocijski material, pogostitev v odmorih in potrdilo o udeležbi.
Število mest za udeležbo: 120

Dodatne informacije

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefon 04 20 82 822 ali 051 209 816.
Program izobraževanja je vpisan v register strokovnih izobraževanj pri Zbornici – Zvezi in pri Zdravniški zbornici.