12. dan Angele Boškin - Multidisciplinarnost, kompetence, kultura varnosti: Ali je pacient v središču zdravstvene obravnave?

Organizator: 
Splošna bolnišnica Jesenice v sodelovanju s Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin
Termin: 
11.04.2019 - 08:30 do 17:30
Lokacija: 
V hotelu Astoria Bled

 

Program

08.30 – 09.00 Registracija
09.00 – 09.30 Uvodni pozdravi
09.30 – 09.45 Vloga in pomen diplomiranega zdravstvenika oz. zdravstvenega tehnika v okviru timskega pristopa v gorsko reševalni akciji, prikaz primera; Jure Noč - alpinist, gorski reševalec
09.45 – 10.00 Obravnava težko odpustljivega pacienta iz oddelka za zdravstveno nego; Gordana Sivec, Herta Avsenek, Nina Waldner – SB Jesenice
10.00 – 10.15 Nadzorovano zdravljenje tuberkuloze – pomoč bolniku?; Barbara Zadnik, Maruša Ahačič - KOPA Golnik
10.15 – 10.30 Dolgoročni rezultati zdravljenja pacientov s sladkorno boleznijo tipa 1; Karmen Janša – SB Jesenice
10.30 – 10.40 Razprava
10.40 – 11.00 Odmor
11.00 – 11.15 Multidisciplinarna obravnava v preventivnih programih za odrasle v osnovnem zdravstvu; Ksenija Noč, Nuša Bajda – OZG, ZD Jesenice
11.15 – 11.30 Celostni pristop zdravnika k zdravstveno preventivni obravnavi: primer medpoklicne obravnave pacienta v ambulanti družinske medicine in horizontalno povezovanje z deležniki v lokalnem okolju; Jaka Strel, Ivan Pecev – Zavod Fitlab
11.30 – 11.45 Multidisciplinarni pristop pri obravnavi pacienta v ambulanti družinske medicine; Lea Šelekar, Silvestra Mahnič – ZD Ljubljana
11.45 – 12.00 Uporaba kompetenčnega modela pri načrtovanju nove kirurške specializacije; Mladen Gasparini – SB Izola
12.00 – 12.15 Nosečnica in otročnica v središču babiške obravnave – Kompetence babice v babiški ambulanti in na porodnem oddelku; Anita Hlebanja, Monika Legat – SB Jesenice
12.15 – 12.30 Kompetence študentov zdravstvene nege; Mateja Bahun, Sedina Kalender Smajlović, Marta Smodiš, Sanela Pivač - FZAB
12.30 – 12.45 Razprava
12.45 – 14.00 Odmor za kosilo
14.00 – 14.15 Kako povedati, da se je zgodila napaka – študija primera; Barbara Ažman, Anja Silvester – SB Jesenice
14.15 – 14.30 Zakaj ne sporočamo odklonov?; Sandra Jerebic, Zorica Panić – SB Jesenice
14.30 – 14.45 Varnost pacientov kot pomembno načelo v zdravstveni obravnavi – imamo kulturo varnosti ali kulturo strahu?; Tamara Lubi, Igor Robert Roj ZD Maribor, UKC Maribor
14.45 – 15.00 Razprava
15.00 – 15.15 ODMOR
15.15 – 16.15 Kompetence v zdravstvu: Okrogla mizamoderator prim. Miran Rems
16.15 – 17.30 Predavanje za dušo: Skrivnost uspeha ekipe Dunking Devils – Kako s pogumom, ranljivostjo in ekipnim duhom živeti za skupno vizijo; Domen Rozman

Splošne informacije

Seminar bo potekal v prostorih hotela Astoria na Bledu.
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izobraževanju znaša 130 EUR brez DDV. Prvi avtor članka ima 50 % popust. Na osnovi poslane prijavnice vam bomo izstavili račun. 

Prijave

Prijavite se s prijavnico objavljeno na spletni strani www.sb-je.si, ki jo pošljete po elektronski pošti na naslov andreja.kraigher@sb-je.si. Prijavnico lahko pošljete tudi po klasični pošti na naslov: Andreja Kraigher, Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice do vključno 9. 4. 2019.

Dodatne informacije

Dodatne informacije lahko dobite pri gospe Andreji Kraigher.

Organizacijski odbor: Mojca Strgar Ravnik, Sandra Jerebic, Marija Mežik Veber, Alenka Bijol,  Nada Macura Višić, Zorica Panić, Adrijana Ilievski, Andreja Kraigher, Štefana Jovičič, mag. Saša Mlakar, mag. Maja Valjavec

Programski odbor: Mojca Strgar Ravnik, Sandra Jerebic, Anja Jovanovič Kunstelj, Marija Mežik Veber, Sanela Pivač

Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe Splošne bolnišnice Jesenice
Mojca Strgar Ravnik

Vljudno vabljeni