11. dnevi Marije Tomšič – Vloga zdravstvene nege pri sodobni prehranski terapiji

Organizator: 
Splošna bolnišnica Novo mesto vas v sodelovanju z regijskim DMSBZT Novo mesto in Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto
Termin: 
17.01.2019 - 08:30 do 18.01.2019 - 12:50
Lokacija: 
Kulturno kongresnem centru Dolenjske Toplice,Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice

Program srečanja

Četrtek, 17. januar 2019

Moderatorka:  Nataša Piletič

08.30 – 09.00  Registracija udeležencev
09.00 – 09.45  Otvoritev strokovnega srečanja in pozdravni nagovori
09.45 – 10.45  Evolucijske prilagoditve in prehranske potrebe
                           prof. dr. Janez Salobir, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
10.45 – 11.15  HMB, farmakonutrient, ki naredi razliko, satelitsko predavanje, Abbot
                           Renata Hribar, dr. Irena Sedej
11.15 – 11.20  Razprava
11. 20 – 11.40  Odmor

Moderatorka:  Marta Blažič

11.40 – 12.40  Klinična prehrana v Sloveniji
                           doc. dr. Nada Rotovnik Kozjak, Onkološki inštitut Ljubljana
12.40 – 13.00  Parenteralna prehrana na domu v Sloveniji
                            Laura Petrica, Onkološki inštitut Ljubljana
13.00 – 13.20  Odpoved prebavil
                           Renata Hribar, SB Novo mesto
13.20 – 13.25   Razprava
13.25 – 14.40   Kosilo

Moderatorka:  Darinka Hrovat

14.40 – 15.00  Predstavitev generalnega sponzorja
                           Krka d. d.
15.00 – 15.20   Vpeljava novega zdravstvenega programa – klinična prehrana
                             dr. Irena Sedej, SB Novo mesto
15.20 – 15.40    Kako pomembna je pravilna prehrana skozi oči medicinskih sester?
                             mag. Jožica Rešetič, SB Novo mesto
15.40 – 16.00  Prehrana pri celiakiji
                              Lidija Žalec, SB Novo mesto
16.00 – 16.10  Razprava
16.10 – 16.30  Odmor

Moderatorka:  Mojca Saje

16.30 – 16.40  Pomen izpiranja intravenskih katetrov za njihovo obstojnost
                             Mirko Munko, Medias International d.o.o.
16.40 – 17.00  Pomen prehrane pri zdravju oči in vloga zdravstvene vzgoje
                            pri obravnavi okulističnega pacienta
                            Dijana Malić, SB Novo mesto
17.00 – 17.20   Prehranska obravnava onkološkega pacienta
                              Marjeta Županić, SB Novo mesto        
17.20 – 17.40  Prehrana  pri pacientu z nevtropenijo
                              Nataša Krištof Rovšek, SB Novo mesto
17.40 – 17.50     Razprava
17.50                  Pogostitev udeležencev

Petek, 18. januar 2019

Moderatorka:  Marjeta Berkopec

09.00 – 09.20  Pot zdravega načina prehranjevanja,
                            Maja Legan, Gordana Rožman, SB Novo mesto
09.20 – 09.40  Materino mleko najboljša prehrana za novorojenčka
                              Darinka Hrovat, Elizabeta Novak, SB Novo mesto
09.40 – 10.00  Vpliv prehrane na počutje in zdravje nosečnice
                              Katja Podlogar, SB Novo mesto
10.00 – 10.20  Seznanitev s smernicami zdravega prehranjevanja dojenčka
                             Andreja Draginc, Fakulteta za zdravstvene vede, Univerza v Novem mestu
10.20 – 10.40    Razprava
10.40 – 11.00     Odmor

Moderatorka: Barbara Luštek

11.00 – 11.20  Motnje prehranjevanja pri nevrološkem pacientu
                             Darja Glavan, SB Novo mesto
11.20 – 11.40  Ali lahko dobimo vojno z debelostjo in sladkorno boleznijo?
                              Tjaša Janjoš, SB Novo mesto
11.40 – 12.00  Pomen individualne prehranske  podpore pri
                            otorinolaringološkemu pacientu
                             Danica Lukšič, Tina Ilić, SB Novo mesto
12.00 – 12.20  Prehranjevalne navade študentov Univerze v Novem mestu
                             Fakultete za zdravstvene vede
                             dr. Ljiljana Leskovic, Fakulteta za zdravstvene vede, Univerza v Novem mestu
12.20 – 12.40  Sodobne diete - nesmiselni trendi ali nuja za zdravje?
                             Kristina Rakuša Krašovec, Fakulteta za zdravstvene vede, Univerza v Novem mestu
12.40 – 12.50  Razprava
12.50               Zaključek srečanja

Splošne informacije

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje. Program je v postopku licenčnega vrednotenja strokovnih izpopolnjevanj pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša za posameznega udeležence 120 EUR z vključenim DDV. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta. Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteta udeležba na predavanjih, pogostitev v odmorih, kosilo in zbornik predavanj.

Kotizacijo nakažite na podračun Splošne bolnišnice Novo mesto, odprt pri UJP, št. 001100 – 6030278379, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice«
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, številko licence (če jo imate) in potrdilo o plačani kotizaciji.

Prijave

Prijavite se lahko preko e-prijavnice na spletni strani Zbornice - Zveze ali na e-mail: barbara.spilek@sb-nm.si ter na naslovu: Barbara Špilek, Splošna bolnišnica Novo mesto, Infekcijski oddelek, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto, najkasneje do 15. januarja 2019 oziroma do zasedbe prostih mest.

Programsko - orginazicijski odbor: Simona Volf, mag. Jožica Rešetič, Zdenka Seničar, dr. Ljiljana Leskovic, Marjeta Berkopec, Darinka Hrovat, Marta Blažič, Nataša Piletič, Barbara Špilek, Barbara Luštek, Mojca Saje, Karmen Janežič.

Dodatne informacije

Dodatne informacije so vam na voljo pri predsednici organizacijskega odbora.
Organizator dopušča možnost spremembe programa.

Vljudno vabljeni!

Predsednica organizacijskega odbora:
Simona Volf, univ. dipl. org.