10. Pomurski in 6. mednarodni simpozij o kronični rani: Izzivi na področju bolnikov s kronično rano

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja
Termin: 
18.10.2019 - 07:30 do 16:15
Lokacija: 
Radenci, hotel Radin

 

Program

07:30 – 08:30 Registracija 
08:30 – 09:20 Svečana otvoritev simpozija
SKLOP I. KRONIČNA RANA – DIABETIČNO STOPALO
Moderatorja: prim. Ciril Triller, dr. med., Marija Kohek, M. Sc.(Avstrija), dipl. m. s.
09:20 – 09:40 Je razjeda na diabetični nogi nujno stanje?; izr. prof. dr. Vilma Urbančič Rovan, dr. med., Univerzitetni klinični center Ljubljana
09:40 – 10:10 Rekonstrukcija diabetičnega stopala; prof. dr. Zoran M. Arnež, dr. med., Ospedale di Cattinara, Trst, Italija
10:10 – 10:25 Obravnava diabetičnega stopala v Pomurju; Zorancho Trpkovski, dr. med., Splošna bolnišnica Murska Sobota
10:25 – 10:40 Kronika kroničnega bolnika; Nataša Pitz, dr. med., Splošna bolnišnica Murska Sobota
10:40 – 10:55 Razprava
10:55 – 11:25 Odmor
SKLOP II. IZZIVI NA PODROČJU OSKRBE KRONIČNIH RAN
Moderatorja: Ivan Prelog, dr. med., Metka Lipič Baligač, mag. zdr. nege
11:25 – 11:40 Kronične rane: najčešći uzročnici infekcija i njihova antimikrobna osjetljivost; Sabina Cviljević, Božica Lovrić, Ferdinand Slišurić, Tihomir Jovanović, Marin Mamić, Opća županijska bolnica Požega
11:40 – 11:55 Procjena znanja studenata sestrinstva o kroničnoj rani; doc. dr. sc. Štefica Mikšić, mag. med. techn., Brankica Juranić, mag. med. techn., Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
11:55 – 12:10 Upravljanje boli kod bolestnika s kroničnim ranama; Božica Lovrić, Matea Paun, Katarina Vukas, Vlasta Pezerović, Marin Mamić, Opća županijska bolnica Požega
12:10 – 12:30 Pomen pridobivanja specialnih znanj preko formalnega izobraževanja v Sloveniji; Helena Kristina Halbwachs, viš. med. ses., univ. dipl. org.
12:30 – 12:45 Pogled medicinske sestre na novo nastalo razjedo na diabetični nogi; Mira Slak, sms, Univerzitetni klinični center Ljubljana
12:45 – 13:00 Razprava
13:00 – 14:00 Odmor za kosilo
SKLOP III. POMEN TIMSKE OBRAVNAVE
Moderatorki: Marija Flisar, mag. zdr. nege, Brigita Kovačec, dipl. m. s.
14:00 – 14:15 Sodobni pristopi zdravljenja diabetičnega stopala; Skender Veliu, dr. med., Splošna bolnišnica Ptuj
14.15 – 14:30 Kirurški aspekt diabetičnega stopala; dr. Radenko Koprivica, dr. med., Splošna bolnišnica Murska Sobota
14.30 – 14:45 Vloga alogenskega trombocitnega gela pri zdravljenju ran na diabetičnem stopalu; asist. dr. Danijela Semenič, dr. med., Univerzitetni klinični center Ljubljana
14:45 – 15:00 Realni pokazatelji uspešnosti zdravstvene vzgoje v ambulanti za diabetično stopalo; Angela Ambrož, dipl. m. s., Tadeja Gašparič, dipl. m. s., Splošna bolnišnica Murska Sobota
15:00 – 15:15 Triletna analiza bolnikov z ranami obravnavanimi na Internem in Pljučnem oddelku Splošne bolnišnice Murska Sobota; Ivan Prelog, dr. med., Darja Hoheger, zdrav. tehnik, Konrad Kranjec, dipl. zn., Splošna bolnišnica Murska Sobota
15:15 – 15:30 Razprava
15:30 – 16:15 Zaključki simpozija – Delovna skupina za oskrbo kroničnih ran v Splošni bolnišnici Murska Sobota; prim. Ciril Triller, dr. med., Marija Kohek, M. Sc.(Avstrija), dipl. m. s., Splošna bolnišnica Murska Sobota

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV).
Člani DMSBZT Pomurja imajo 100% popust.
Število udeležencev 200.

Prijave

Prijava na seminar bo potekala preko E-prijavnice, ki je dosegljiva na spletni strani Zbornice-Zveze do 12.10.2019

Dodatne informacije

Za dodatne informacije lahko posredujete sporočilo na naslove:dragica.josar@gmail.com; marija.kohek@sb-ms.si; brigita.kirurgija@gmail.com