10. Dnevi Marije Tomšič: Zdravstvena nega v luči globalnih izzivov

Organizator: 
Splošna bolnišnica Novo mestov sodelovanju z regijskim DMSBZT Novo mesto in Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto
Termin: 
18.01.2018 - 08:25 do 19.01.2018 - 08:25
Lokacija: 
v Kulturno kongresnem centru Dolenjske Toplice

      

 

Program

Četrtek 18. januar 2018

Moderatorka: Marjeta Berkopec

08.30 - 09.00 Registracija udeležencev
09.00 - 09.30 Otvoritev strokovnega srečanja in pozdravni nagovori       
09.30 - 10.15 Koristi in pomen uvajanja kakovosti v zdravstvu, Doc. dr. Milena Kramar Zupan, SB Novo mesto
10.15 - 11.00 Opolnomočenje bolnikov - še en modni hit ali prava smer?, Prim. Milivoj Piletič, SB Novo mesto
11.00 - 11.10 Razprava
11.10 - 11.30 Odmor

Moderatorka: Marta Blažič

11.30 - 11.50 Vpliv komunikacije z vidika uspešnosti delovanja tima v organizaciji, Simona Volf, SB Novo mesto
11.50 - 12.10 Aktualni problemi rada medicinskih sestara u SR Njemačkoj, Tomislav Kovačević, München
12.10 - 12.30 The impact of globalization on nurses of the 21st century, Marija Kadović,  Buiness & educational Center, University hospital „Merkur“ Zagreb, Hrvatska
12.30 - 12.50 Globalni izzivi skozi prizmo sprejema v operacijski blok, Matej Kocjančič, SB Novo mesto           
12.50 - 13.00 Razprava
13.00 - 14.30 Kosilo

Moderatorka: Darinka Hrovat

14.30 - 14.50 Predstavitev generalnega sponzorja, Krka d. d.
14.50 - 15.10 Vloga medicinske sestre v rehabilitacijski medicini nekoč in danes, Mojca Saje, Terme Krka, d.o.o., Novo mesto
15.10 - 15.30 E-dokumentiranje zdravstvene nege v zdravilišču, Primož Žlak, Terme Krka, d.o.o., Novo mesto   
15.30 - 15.50 Digitalna tehnologija – blagoslov ali prekletstvo?, Mateja Vodnik,  Šolski center Novo mesto
15.50 - 16.00 Razprava
16.00 - 16.20 Odmor

Moderatorka: Barbara Luštek

16.20 - 16.40 E- medica, Mojca Simončič, Šolski center Novo mesto
16.40 - 17.00 Vpliv globalizacije na migracije – kako migracije doživljamo na SZKŠ, Janja Vovko, Šolski center Novo mesto
17.00 - 17.20 Spremembe v babištvu - velik izziv globalnega pomena, Jelka Cimermančič,  SB Novo mesto
17.20 - 17.30 Razprava
17.30 Kulturni program in pogostitev

Petek, 19. januar 2018

Moderatorka: Nataša Piletič

09.00 - 09.20 Povezanost razvoja študijskih programov in razvoja stroke zdravstvene nege, Doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja, Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto
09.20 - 09.40 Medgeneracijsko sodelovanje: mentor - mentoriranec, Zdenka Seničar, SB Novo mesto
09.40 - 10.00 Prostovoljstvo kot izziv globalizacije, Mag. Jožica Rešetič, SB Novo mesto
10.00 - 10.20 Izzivi okolja za zdravstveno nego, Mateja Kržičnik, Šolski center Novo mesto
10.20 - 10.40 Razprava
10.40 - 11.10 Odmor

Moderatorka: Mojca Saje

11.10 - 11.30 Uspešnost uvajanja in izvajanja dolgotrajne oskrbe starih oseb v domačem okolju, dr. Ljiljana Leskovic, Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto
11.30 - 11.50 Demenca v luči globalnih sprememb, Brigita Muhič, DSO Metlika
11.50 - 12.10 Razvoj stanovanjske oskrbe na temelju modela mnogoterih pojemanj, Mag. Marta Kavšek, DSO Krško
12.10 - 12.30 Možnosti razvoja integrirane oskrbe starejših - primer prakse iz tujine, Stanislava Majerle, SB Novo mesto
12.30 - 12.50 Globalna razširjenost diabetične retinopatije, Nikolina Belavić, SB Novo mesto

Splošne informacije

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje. Program je v postopku licenčnega vrednotenja strokovnih izpopolnjevanj pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta. Kotizacija se plača po izstavljenem računu.
V kotizacijo je všteta udeležba na predavanjih, pogostitev v odmorih, kosilo in zbornik predavanj.
Kotizacijo nakažite na podračun Splošne bolnišnice Novo mesto, odprt pri UJP, št. 001100 – 6030278379, s pripisom »10. Dnevi Marije Tomšič.«

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, številko licence (če jo imate) in potrdilo o plačani kotizaciji.

Prijave

Prijavite se lahko na spletni strani Zbornice - Zveze ali na e-mail: barbara.spilek@sb-nm.si ter na naslovu: Barbara Špilek, Splošna bolnišnica Novo mesto, Infekcijski oddelek, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto, najkasneje do 15. januarja 2018 oziroma do zasedbe prostih mest.

Dodatne informacije

PROGRAMSKO-ORGANIZACIJSKI ODBOR: Simona Volf, mag. Jožica Rešetič, Zdenka Seničar, dr. Ljiljana Leskovic, Marjeta Berkopec, Darinka Hrovat, Marta Blažič, Nataša Piletič, Barbara Špilek, Barbara Luštek, Mojca Saje, mag., Karmen Janežič.

Dodatne informacije so vam na voljo pri predsednici organizacijskega odbora, organizator dopušča možnost spremembe programa.

Vljudno vabljeni!

Predsednica organizacijskega odbora:
Simona Volf, univ. dipl. org.