Strokovna srečanja

Naslov Organizator Datum Canceled
Interpretacija EKG zapisa v predbolnišničnem okolju Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu 03.03.2017
Osebnostna in strokovna rast zaposlenih v zdravstveni negi Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper 06.03.2017
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcijo reševalcev v zdravstvu 07.03.2017
Medsebojni odnosi - moč čustev in povezanosti Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 07.03.2017
Triaža v sistemu nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji; Tečaj triaže po načelih Manchesterskega triažnega sistema Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci 09.03.2017
Značilnosti dializnih membran v nadomestnem zdravljenju, prava izbira in priprava Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji,dializi in transplanta 11.03.2017
Sladkorna bolezen Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, Sekcija upokojenih medicinskih sester 14.03.2017
Dinamika nasilja Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi 14.03.2017
Etika in zakonodaja s področja zdravstva Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koroške 15.03.2017
Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 16.03.2017
Strokovni in organizacijski izzivi sezonskih okužb Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem področju 16.03.2017
Opolnomočenje zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 17.03.2017
Strokovno srečanje s specializiranimi učnimi delavnicami za medicinske sestre: Astma pri otroku UKC Ljubljana, Pediatrična klinika 17.03.2017
LCHP dieta (nizko ogljikovo hidratna in visoko beljakovinska prehrana) med fantazijo in realnostjo Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 21.03.2017
Izobraževanje za pridobitev specialnih znanj s področja zdravstvene nege pacientov z motnjami v uriniranj Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti in Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji 22.03.2017
Temeljni postopki oživljanja in nujna stanja – učna delavnica za izvajalke/ce zdravstvene vzgoje v osnovnih šolah (2. steber) Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji 22.03.2017
Preprečevanje okužb na primarni ravni zdravstvene dejavnosti Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v splošni medicin 24.03.2017
Kakovost in varnost v zdravstvu Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 24.03.2017
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcijo reševalcev v zdravstvu 27.03.2017
Tudi beseda je zdravilo Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju z Elite izobraževanje, d.o.o 28.03.2017

Strani