Utrip November 2018

Datum objave: 
Okt 2018

Uvodnik

 • 3 Kako daleč je raztegnjena elastika? Je raztegnjena do konca ali ...?

Delo Zbornice - Zveze

 • 8 Vroča jesen
 • 12 Pravilnik o vrstah zdravstvene dejavnosti in obveznosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki so pridobili dovoljenje za upravljanje zdravstvene dejavnosti pred uveljavitvijo ZZDej
 • 13 Povabilo k sodelovanju na 12. kongresu zdravstvene in babiške nege Slovenije 2019 

Javna pooblastila Zbornice - Zveze

 • 14 Kratek vodič o napotitvi na licenčni izpit

Iz zgodovine

 • 18 Zborniki s strokovnimi prispevki simpozijev in kongresov Zbornice - Zveze

Aktualno

 • 21 Ravnanje z zdravili
 • 27 Izid učbenika "Temelji modelov, teorij in prakse zdravstvene nege"

Predstavljamo vam

 • 28 Starejši kot sedanjost in prihodnost družbe - kakovostno staranje v EU in doma
 • 31 Medgeneracijske razlike v delovnem slogu in delovnih vrednotah

Mednarodna srečanja

 • 34 Udeležili smo se 28. svetovne konference "Nursing Diagnosis and Midwifery"
 • 36 Udeležili smo se 4. kongresa medicinskih sester in tehnikov Bosne in Hercegovine
 • 38 3. simpozij paliativne oskrbe z mednarodnim sodelovanjem v Našicah na Hrvaškem

Pridobivamo nova znanja

 • 40 Bolezni vek in orbite
 • 42 Srčno-žilne bolezni in preventivni programi v ambulanti družinske medicine

Iz društev

 • 44 DMSBZT Ptuj - Ormož: Kronična rana - Celostna obravnava bolnika z vensko golenjo razjedo
 • 45 DMSBZT Gorenjske: Potovanje v Lizbono in strokovni ogled bolnišnice
 • 46 Dan odprtih vrat na Zbornici - Zvezi ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami
 • 47 Priporočila: Prepoznavanje in obravnava zlorabljenega otroka
 • 57 DMSBZT Ljubljana: Upravljanje s čustvenimi stanji v procesu zdravstvene nege
 • 58 DMSBZT Ljubljana: Predavanje o kronično venski bolezni v sekciji upokojenih medicinskih sester
 • 58 DMSBZT Ljubljana: Jesenski izlet upokojenih v Slovenske Konjice, Žičko kartuzijo in Boč
 • 59 DMSBZT Ljubljana vabi na učno delavnico Akupresure in refleksne masaže stopal
 • 59 DMSBZT Ljubljana vabi na decembrski ženski večer "Nega obraza za ohranjanje zdrave, mladostne kože"
 • 60 DMSBZT Maribor: Klinični večer v oktobru
 • 61 DMSBZT Maribor: Ohranjanje zdravja in dobrega počutja
 • 62 DMSBZT Maribor: Aktiv upokojenih medicinskih sester, članic in članov

Iz dela zdravstvenih šol

 • 64 Odmev iz prakse: Izobraževanje mentorjev, ki sodelujejo pri izvedbi praktičnega usposabljanja študentov Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani
 • 66 12. šola za klinične mentorje - Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
 • 68 Družina srečnih maturantov na Srednji zdravstveni in kemijski šoli Šolskega centra Novo mesto
 • 70 Šolski center Nova Gorica, Zdravstvena šola Nova Gorica: Naj rožnati oktober traja vse leto
 • 72 Srednja zdravstvena šola Murska Sobota: Druženje mladosti in modrosti
 • 73 Srednja zdravstvena šola Celje obeležila rožnati oktober

Živimo zdravo

 • 74 Ko mleko, ki sploh ni mleko, najslajše mleko postane
 • 78 Vaje za koordinacijo, I. del

Nagradna križanka Tosama d. o. o., stran 79
Izobraževanja, stran 80
Načrti aktivnosti in strokovnih izpopolnjevanj v letu 2019, stran 85
Regijska strokovna društva, stran 85
Strokovne sekcije pri Zbornici - Zvezi, stran 91