Utrip - Junij / Julij 2018

Datum objave: 
Jun 2018

Uvodnik

 • 3 Iz nagovora predsednice Zbornice – Zveze Monike Ažman na slavnostni akademiji ob 12. maju

Delo Zbornice - Zveze

 • 10 Praznični maj
 • 13 Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji
 • 14 Zbornica – Zveza seznanila Ministrstvo za zdravje s praksami aplikacije zdravil v preskušanju na bolnikovem domu brez prisotnosti zdravnika
 • 15 Protokol medpoklicne komunikacije med medicinskimi sestrami/babicami in zdravniki v primerih dvoma o naročenih ukrepih
 • 17 Spremna beseda k Protokolu medpoklicne komunikacije

Praznovali smo

 • 20 Podelitev zlatih znakov in priznanja Angele Boškin za življenjsko delo

Posebna gostja

 • 30 Otroci si rojstvo zapomnijo!

Iz zgodovine

 • 32 Profesionalni etični kodeks

Aktualno

 • 36 Dispečerska služba zdravstva
 • 39 Sindrom fibromialgije z vidika bolnika
 • 41 Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi: Spolno nadlegovanje

Etični kotiček

 • 43 Zgodbe, ki jih ne bi smelo biti

Predstavljamo vam

 • 44 Izgorevanje med zdravstvenimi delavci
 • 47 Higiena rok rešuje življenja
 • 50 Ob mednarodnem dnevu higiene rok v SB Murska

Sobota zbrali približno 3000 odtisov

 • 51 12. maj – mednarodni dan medicinskih sester v timu rehabilitacijske zdravstvene nege v URI SOČA Ljubljana
 • 52 V UKC Maribor smo obeležili dan evropskih onkoloških medicinskih sester
 • 54 Dan onkoloških medicinskih sester na Oddelku za onkologijo v UKC Maribor

Pridobivamo nova znanja

 • 56 Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti, VI. del
 • 58 26. strokovni seminar Sekcije MS in ZT v zobozdravstvu v Kongresnem centru Rogaška Slatina
 • 61 Šola povijanja

Iz društev

 • 62 DMSBZT Novo mesto: Obeležitev mednarodnih dnevov babic in medicinskih sester
 • 63 DMSBZT Celje: Svečanost s podelitvijo najvišjih priznanj društva ob mednarodnih dnevih babic in medicinskih sester
 • 67 DMSBZT Gorenjske: Klinično popoldne z naslovom Zdravstvena nega in duševno zdravje
 • 68 DMSBZT Gorenjske: Kakovost in varnost v zdravstva
 • 70 DMSBZT Gorenjske: Tečaj šivanja v Mestni šivalnici Kranj
 • 71 DMSBZT Maribor: Koncert pevskega zbora La Vita v Splitu
 • 73 DMSBZT Maribor: Klinični večer v Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor

Iz dela zdravstvenih šol

 • 75 FZV NM: Strokovno srečanje ob svetovnem dnevu zdravja – Neenakost v zdravju v luči dolgožive družbe
 • 78 ZF LJ: Zürich, mesto tudi za starostnike
 • 80 Sodelovanje študentov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na Paradi učenja in Bazarju zdravja
 • 81 Študenti Visoke zdravstvene šole v Celju na študijskem obisku v Vzgojnem zavodu Planina in Partizanski bolnici Franja
 • 83 70 srčnih let – jubilej Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor
 • 85 Prireditev ob mednarodnem dnevu medicinskih sester na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Maribor
 • 86 Na Srednji zdravstveni šoli Celje okrogla miza z naslovom »Nisem ti podarila življenja, življenje mi je podarilo tebe«
 • 88 Na odrskih deskah Srednje zdravstvene šole Celje zgodba o življenjskem poslanstvu Angele Boškin
 • 90 Videti življenje z drugimi čutili – okrogla miza na Srednji zdravstveni šoli Celje
 • 91 Mednarodni dan medicinskih sester na Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna

Živimo zdravo

 • 93 Pravljice so večne, mar ne?
 • 95 Vrtnarjenje: Obremenitve na hrbtenico

Nagradna križanka Tosama d. o. o., stran 96
Izobraževanja, stran 97