Utrip Januar 2019

Datum objave: 
Jan 2019

Uvodnik

 • 3 Staremu letu v slovo in novemu v pozdrav

Delo Zbornice - Zveze

 • 8 December – mesec zmag
 • 11 Razpis za podelitev zlatega znaka Zbornice – Zveze za leto 2019
 • 12 Razpis za podelitev priznanja Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji za dosežke na ožjem strokovnem področju
 • 12 Razpis za volitve Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji
 • 13 Razpis za volitve Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v dermatovenerologiji
 • 13 Razpis za nadomestne volitve Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini
 • 14 Iz dela Državnega sveta

Iz zgodovine

 • 17 Spomini babice Martine Petaković

Aktualno

 • 20 Povzetki razširjene seje Sekcije medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju

Predstavljamo vam

 • 21 Demografski razvoj in dolgotrajna oskrba v starosti
 • 23 Razmišljanje starejše medicinske sestre

Mednarodna srečanja

 • 25 47. EDTNA/ERCA mednarodna konferenca

Pridobivamo nova znanja

 • 27 Oskrba nosečnice, udeležene v prometni nesreči
 • 29 Zaključili smo prvo izobraževanje za specialna znanja iz paliativne oskrbe za medicinske sestre
 • 31 Izobraževanje za inštruktorje manchestrskega triažnega sistema

Iz društev

 • 33 DMSBZT Slovenj Gradec: Razpis za podelitev priznanj za leto 2018
 • 34 DMSBZT Ljubljana: Staranje – izziv prihodnosti
 • 36 DMSBZT Ljubljana: Podelitev priznanj društva
 • 39 DMSBZT Ljubljana: Srečanje vodstva in članic izvršnega odbora sekcije upokojenih medicinskih sester
 • 40 DMSBZT Ljubljana vabi na delavnico »Nega obraza za ohranjanje zdrave, mladostne kože«
 • 40 DMSBZT Ljubljana vabi na delavnico s pojočimi tibetanskimi skledami in drugimi glasbili
 • 41 DMSBZT Ljubljana vabi na ples za vsakogar
 • 41 DMSBZT Ljubljana vabi na spoznavanje ljubljanskih znamenitosti in strokovno srečanje
 • 41 DMSBZT Ljubljana vabi na delavnico »Kako si pomagamo z rastlinami, ki rastejo okoli nas«
 • 42 DMSBZT Novo mesto: Srebrni znaki
 • 44 DMSBZT Gorenjske: Slavnostna podelitev najvišjih priznanj društva, srebrni znak in naslova častni član v letu 2018
 • 48 DMSBZT Gorenjske: Ustvarjalno ob izdelovanju adventnih venčkov
 • 49 DMSBZT Maribor: Prednovoletna svečanost društva s podelitvijo najvišjih priznanj in 5. letnim koncertom stanovskega pevskega zbora društva La Vita
 • 53 DMSBZT Maribor: Strokovni klinični večer v društvu
 • 55 DMSBZT Maribor: Likovna razstava z naslovom »Tišina pogleda v meni«

Iz dela zdravstvenih šol

 • 57 Mednarodni razvojni in raziskovalni projekt QualMent
 • 59 Strokovne delavnice v organizaciji Fakultete za zdravstvo Angele Boškin
 • 60 Razvoj mentorske vloge v kliničnem okolju – Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
 • 61 Študentje zdravstvene nege obiskali UKC Ljubljana
 • 62 Dan odprtih vrat Srednje zdravstvene in kemijske šole
 • 63 Dvajset let projekta Zdrava šola na Srednji zdravstveni in kemijski šoli Novo mesto
 • 65 Novembra smo na SZŠ Celje spregovorili o raku mod
 • 66 »Sreča je čutiti radost v srcu« je bil moto okrogle mize na SZŠ Celje
 • 68 Na Zdravstveni šoli Nova Gorica premagujemo stigmo zaradi duševnih motenj

Odstiranja

 • 69 Izvajalci zdravstvene nege v precepu med stroko in delodajalci
 • 71 Ob koncu leta

Živimo zdravo

 • 72 Tekoča energija, ki da krila zdaj in vekomaj, amen!
 • 75 Mobilna aplikacija za vadbo mišic medeničnega dna

Nagradna križanka Tosama d. o. o., stran 76
Izobraževanja, stran 77