Utrip Avgust-September 2019

Datum objave: 
Aug 2019

Uvodnik

 • 3 Na prepihu 38. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K)

Delo Zbornice - Zveze

 • 8 Dogodki junij in julij
 • 13 Razpis za volitve Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in športa
 • 13 Razpis za podelitvi priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji
 • 14 Nasilje na delovnem mestu

Javna pooblastila

 • 15 Posebno obvestilo o objavi vloge za podelitev licence na podlagi 38. člena ZZDej-k
 • 16 Dejavnosti Zbornice – Zveze in sindikalnih organizacij za pridobitev ustreznega mnenja o določitvi plače izvajalcem zdravstvene nege, ki izpolnjuje pogoje iz 38. člena ZZDej-K
 • 17 Določitev plače javnim uslužbencem ob premestitvi z delovnih mest srednjih medicinskih sester na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester

Novice iz ICN

 • 21 Kongres ICN v Singapurju z mnogimi sporočili za razvoj zdravstvene nege na ravni države
 • 24 Slovenski predstavniki aktivni na kongresu ICN 2019

Iz zgodovine

 • 26 55 let po Angeli Boškin in še kako leto potem

Aktualno

 • 31 Povabilo k javni razpravi o vsebini smernic za duhovno oskrbo v zdravstveni negi
 • 31 Inovativni pristop k učenju paliativnih veščin EUPCA projekt

Intervju

 • 33 Patronažna medicinska sestra na terenu svetuje pri opuščanju alkohola

Predstavljamo vam

 • 35 Nacionalni inštitut za javno zdravje aktivnejši na področju demence
 • 38 »Best CPR team« – tekmovanje zdravstvenih timov v izvajanju oživljanja že 4. leto zapored
 • 40 Mednarodni dan in počastitev 100-letnice poklica medicinskih sester v Psihiatrični bolnišnici Ormož
 • 42 Delovna akcija »Združimo moči in poskrbimo za lepo okolico« v Splošni bolnišnici Murska Sobota

Etika

 • 44 Je lahko triaža tudi etična dilema?

Mednarodna srečanja

 • 46 16. svetovni kongres Evropskega združenja za paliativno oskrbo
 • 48 14. EVROPSKI KONGRES ENTEROSTOMALNE TERAPIJE z naslovom: Research meets Practice – Practice meets Research;
       Connecting people through knowledge, research and experience in Ostomy, Wounds and Continence Care
 • 52 »5th Annual International Health conference Oxford 2019«

Pridobivamo nova znanja

 • 54 Zdrava usta za zdravo telo
 • 57 Poročilo s strokovnega srečanja Sekcije medicinskih sester v managementu

Iz društev

 • 59 DMSBZT Koper: Svečanost ob mednarodnih dnevih s podelitvijo priznanj srebrni znak
 • 62 DMSBZT Nova Gorica: Na grob Angele Boškin
 • 63 DMSBZT Nova Gorica: Strokovna ekskurzija v prelepo Prekmurje
 • 65 DMSBZT Novo mesto: Strokovna ekskurzija po Istri
 • 67 DMSBZT Ptuj – Ormož: Se zavedaš tveganja?
 • 68 DMSBZT Ptuj – Ormož: Na Golico
 • 69 SDMSBZT Slovenj Gradec: Iz zgodovine babištva v Črni na Koroškem
 • 70 DMSBZT Gorenjske: Bazar zdravja
 • 71 DMSBZT Gorenjske: Pot dveh slapov
 • 72 DMSBZT Ljubljana: Rogatec, Donačka gora, Lepoglava
 • 74 DMSBZT Ljubljana: Obisk Bohinja in spoznavanje izjemnih biserov bohinjske okolice
 • 75 DMSBZT Ljubljana: Ogled razstave ruskih zakladov – ikon v Mestnem muzeju
 • 76 DMSBZT Ljubljana: Načrtovane aktivnosti Sekcije upokojenih medicinskih sester
 • 77 DMSBZT Ljubljana: Učinkovita komunikacija s težavnimi sogovorniki
 • 78 DMSBZT Ljubljana: Razpis za podelitev priznanj
 • 79 DMSBZT Ljubljana: vabi na vadbo joge, pilatesa in razgibalne vaje v sezoni 2019/2020
 • 80 DMSBZT Maribor: Upokojene članice na ogledu Oddelka za onkologijo UKC MB
 • 82 DMSBZT Maribor: Upokojene članice smo polletje tekočega leta zaključile s strokovno ekskurzijo v Zavod za usposabljanje, delo
       in varstvo dr. Marjana Borštnarja Dornava
 • 84 DMSBZT Maribor: Proslavili smo mednarodna dneva medicinskih sester in babic ter 100-letnico poklica medicinskih sester na Slovenskem
 • 86 DMSBZT Maribor: Razpis za podelitev priznanja srebrni znak društva v letu 2019
 • 87 DMSBZT Maribor vabi na strokovno srečanje Vpliv barv na zdravje, počutje ter osnove barvne terapije
 • 87 DMSBZT Maribor vabi k aktivni udeležbi: »Bolečina – tiha epidemija sodobnega časa«

Iz dela zdravstvenih šol

 • 88 Pomen teorij zdravstvene nege in razvoj znanja za disciplino zdravstvena nega: mednarodna znanstvena konferenca
      »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«
 • 90 Raziskovanje študentov zdravstvenih ved prispeva k zdravju in razvoju sodobne družbe
 • 93 Sodelovanje diplomantov in študentov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na 11. študentski konferenci s področja
       zdravstvenih ved z mednarodno udeležbo
 • 94 Razvojne dejavnosti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na študijskem programu Zdravstvena nega (VS)
 • 96 Usposabljanje za klinične mentorje – ugotavljanje potreb in/ali negovalnih problemov po novi klasifikaciji NANDA-I
 • 97 izobraževanje mentorjev študentom Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani
 • 98 Zakaj so na območju Mestne občine Celje defibrilatorji skriti v omarah?
 • 99 Digitalne tehnologije in zdravstveni ekosistemi
 • 100 Informativni vodnik za medicinske sestre v revmatologiji

Živimo zdravo

 • 101 Kaj naj bi medicinska sestra vedela o zgoščevalcih tekočine
 • 105 Zaprtje – kako ga prepoznati in pomagati na naraven način?

Nagradna križanka Tosama d. o. o., stran 107
Izobraževanja, stran 108