Utrip Avgust / September 2018

Datum objave: 
Aug 2018

Uvodnik

 • 3 Kompetence na prepihu

Delo Zbornice - Zveze

 • 10 Delovno poletje
 • 15 Razpis za volitve Sekcije medicinskih sester inzdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in športa
 • 15 Razpis za nadomestne volitve Sekcije medicinskihsester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini
 • 15 Razpis za volitve Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji
 • 16 Razpis za volitve Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji
 • 16 Razpis za volitve Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti
 • 16 Razpis za podelitev priznanj Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji
 • 17 Povabilo k sodelovanju na kongresu ICN 2019

Iz zgodovine

 • 18 Babiški vestnik

Aktualno

 • 21 Odstranjevanje kirurškega dima – vsakdo ima pravicodo čistega zraka

Etični kotiček

 • 25 Zaupanje v zdravstveni negi
 • 30 Cepljenje na prepihu

Predstavljamo vam

 • 32 Aktivnosti ob svetovnem dnevu hipertenzije
 • 35 Podelitev priznanj najbolj zaslužnim na področju zobozdravstvene vzgoje in preventive
 • 36 Vprašaj babico

Mednarodna srečanja

 • 37 Reševalci na tekmovanju v New Yorku
 • 39 Poročilo sestanka Pediatric Nursing Associations of Europe (PNAE)
 • 41 Spreminjanje zdravstvenega sistema s simulacijami vzdravstvu SESAM 2018

Pridobivamo nova znanja

 • 43 Specialna znanja s področja zdravstvene nege pacienta z motnjami v uriniranju
 • 45 Izobraževanje za specialna znanja iz paliativne oskrbe
 • 47 Otrok v oftalmologiji
 • 49 Moč za spremembe
 • 51 Prepoznavanje in obravnava pacienta s samomorilnim vedenjem
 • 53 27. strokovni seminar Sekcije MS in ZT v endoskopiji in gastroenterologinji
 • 55 Udeležili smo se 36. strokovnega srečanja Sekcije MS in ZT v kardiologiji in angiologiji
 • 57 Zdravstvena vzgoja v vseh življenjskih obdobjih – 4. strokovno srečanje Sekcije MS v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji
 • 59 Učenje komunikacijskih veščin z video posnetki in simuliranim pacientom

Iz društev

 • 60 DMSBZT Pomurja: Utrinki delovanja društva odjanuarja do julija 2018
 • 61 DMSBZT Pomurja: Svečanost ob podelitvi srebrnih znakov in priznanj
 • 65 DMSBZT Gorenjske: Obisk Potočke zijalke
 • 66 DMSBZT Ljubljana: 112. pohod na Krniško glavico in izlet v dolino Dunje
 • 68 DMSBZT Ljubljana: Upokojene medicinske sestre raziskovale spodnjo Gorenjsko
 • 69 DMSBZT Ljubljana: Upokojene medicinske sestre obiskale knežje mesto Celje in Astronavtski center v Vitanju
 • 70 DMSBZT Ljubljana: Razpis za podelitev priznanj društva
 • 70 DMSBZT Ljubljana: Tečaj angleškega jezika za zdravstvene delavce
 • 71 DMSBZT Ljubljana: Vadba joge, pilatesa in razgibalnih vaj v sezoni 2018/2019
 • 72 DMSBZT Maribor vabi na Istrsko avanturo
 • 73 DMSBZT Maribor: Razpis za podelitev priznanj društva
 • 73 DMSBZT Maribor: Tečaj angleškega jezika za zaposlene v zdravstveni in babiški negi
 • 74 DMSBZT Maribor: Likovna srečanja v letu 2018/2019
 • 74 DMSBZT Maribor: Srečanja za osebno in duhovno rast
 • 74 DMSBZT Maribor: Za zdravje in dobro počutje

Iz dela zdravstvenih šol

 • 75 Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru (FZV UM) proslavlja 25 let delovanja
 • 77 Raziskovalno delo študentov FZV UM za podporo izobraževanju, humanosti in varnosti ter učinkovitosti obravnave pacientov v praksi
 • 79 Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin: Tuji in domači strokovnjaki na Bledu o najnovejših spoznanjih za napredek zdravstvene obravnave
 • 81 23. maj 2018: »Dan univerze« v Novem mestu
 • 83 Fakulteta za vede o zdravju Izola: Prispevek o 3. tekmovanju prve pomoči AMI 2018
 • 84 V spomin Katarini Vinčec

Živimo zdravo

 • 86 Eno jabolko na dan odžene zdravnika stran!
 • 88 Si predstavljate življenje brez ravnotežja?

Nagradna križanka Tosama d. o. o., stran 89
Izobraževanja, stran 90