Slovesnost ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic, Cankarjev dom Ljubljana

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

 

Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester, ki ga obeležujemo 12. maja, je Zbornica – Zveza organizirala 16. simpozij zdravstvene in babiške nege, ki je potekal pod geslom Zdravje je človekova pravica. Na simpoziju so bili med drugim predstavljeni rezultati prve slovenske raziskave o obremenjenosti, tveganjih in škodljivih vplivih na delovnih mestih zaposlenih v zdravstveni in babiški negi v zdravstvenem in socialnem varstvu, ki jo je v obdobju 2015–2017 v sodelovanju  s Kliničnim inštitutom za medicino dela, prometa in športa UKC-ja Ljubljana izvedel Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije. Na večerni slovesnosti je Zbornica – Zveza podelila tudi najvišja priznanja zlati znak in nagrado Angele Boškin za življenjsko delo.

Podelitev zlatih znakov in priznanja Angele Boškin za življenjsko delo
Na večerni slovesnosti, s katero je Zbornica – Zveza obeležila mednarodna dneva babic in medicinskih sester, ki ju praznujemo 5. in 12. maja, so bila podeljena najvišja priznanja Zbornice – Zveze. Zlate znake so prejeli: Robertina Benkovič, Igor Crnić, doc. dr. Ema Dornik, mag. Jožica Eder, Marija Kohek, Dragica Milavec, Marica Parapot, Mateja Stare, Petra Štigl in Tanja Žontar. Prejemnica letošnjega priznanja Angele Boškin za življenjsko delo je Veronika Pretnar Kunstek.

V Zbornici – Zvezi se ob prazniku medicinskih sester in babic zahvaljujejo pacientom in njihovim svojcem za zaupanje in podporo zaposlenim v zdravstveni in babiški negi. Za strokovno in predano delo ter za sodelovanje in zaupanje pa se zahvaljujejo tudi vsem sodelavcem v zdravstvenem timu, saj lahko le skupaj nudijo kakovostno in varno zdravstveno obravnavo vsem, ki jo potrebujejo.