Sekcije

Zbornica-Zveza ustanavlja za uresničevanje strokovnih interesov strokovne sekcije

Strokovne sekcije proučujejo strokovna vprašanja s svojega ožjega strokovnega področja zdravstvene in babiške nege, organizirajo strokovna izpopolnjevanja posameznega ožjega strokovnega področja zdravstvene in babiške nege,oblikujejo strokovna priporočila in strokovne smernice s svojega ožjega strokovnega področja zdravstvene in babiške nege ter obravnavajo strokovna in družbena vprašanja, ki so pomembna za razvoj stroke.

Strokovno sekcijo vodi in zastopa predsednik/ca strokovne sekcije, člani izvolijo izvršilni odbor, v katerem članice in člani izvajajo program sekcije.

1. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in športa

Predsednica Sekcije
Nevenka Šestan; UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa
e-mail: nevenka.sestan@gmail.com

2. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji

Predsednik Sekcije
Branko Bregar,  Psihiatrična klinika Ljubljana
e-mail: brane.bregar@gmail.com

3. Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju

Predsednica sekcije
Irena Šumak, Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
e-mail: irena.sumak@gmail.com

4. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji

Predsednik sekcije
Dejan Doberšek, UKC Ljubljana, Nevrološka klinika
e-mail: dejan.dobersek@gmail.com

5. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti

Predsednica sekcije
Martina Horvat, Pomurska regija
email: horvat.tinka@gmail.com

6. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti

Predsednica sekcije
Tatjana Požarnik, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Centralni operacijski blok
e-mail: tatjana.pozarnik@gmail.com

7. Sekcija medicinskih sester in babic

Predsednica sekcije
Mateja Pogorelc, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ginekološka klinika
e-mail: pogorelc.mateja@gmail.com

8. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji

Predsednica sekcije
Lojzka Prestor, Klinika Golnik
e-mail: lojzka.prestor@gmail.com

9. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji

Predsednica sekcije
Majda Oštir, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika 
e-mail: majda.ostir@siol.net

10. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v splošni medicini

Predsednica sekcije
Tadeja Bizjak, Zdravstveni dom Piran
e-mail: tadejab66@gmail.com

11. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji

Predsednica sekcije
Lucija Grudnik, Univerziteni klinični center Ljubljana, Očesna klinika          
e-mail: lucijagrudnik@gmail.com

12. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji

Predsednica sekcije:
Lidija Fošnarič, Splošna bolnišnica Celje, Center za bolezni ožilja
e-mail: fosnaric@t-1.si  

13. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti

Predsednica sekcije
Veronika Vidmar, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča
e-mail: veronika.vidmar@ir-rs.si

14. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji

Predsednica sekcije
Gordana Marinček Garić, Onkološki inštitut Ljubljana
e-mail: gmarincek@onko-i.si

15. Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji

Predsednica sekcije:
Renata Batas, Zdravstveni dom Ljubljana
e-mail: renata.batas@gmail.com

16. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

Predsednica sekcije
Jana Klavs, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Oddelek za diabetološko dejavnost
e-mail:janaklavs@gmail.com

 

17. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji

Predsednica sekcije
Mirjana Rep, Splošna bolnišnica Celje, Center za dializo
e-mail: info@nefroloska-sekcija.com 

18. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji

Predsednica sekcije
Tatjana Gjergek, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinično oddelek za gastroenterologijo
e-mail: gjergek.tatjana@gmail.com

19. Sekcija reševalcev v zdravstvu

Predsednik sekcije
Darko Čander, Zdravstveni dom Maribor, predstavnik štajerske regije
e-mail: cander.darko@gmail.com

20. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu

Predsednica sekcije
Marina Čok, Zdravstveni dom Izola
e-mail: cok.marina@gmail.com 

22. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji

Predsednica sekcije
Nataša Piletič, SB Novo mesto 
e-mail: natasa.piletic@sb-nm.si

23. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji

Predsednica sekcije
Nataša Režun, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za hematologijo
e-mail: natasa.rezun@gmail.com

24. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

Predsednica sekcije
Vida Bračko, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Urgentni blok 
e-mail: vida.bracko@gmail.com

25. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov dermatovenerologiji

Predsednica sekcije
Mojca Vreček, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Dermatološka klinika
e-mail: mojca.vrecek@kclj.si

26. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično-infektološkem področju

Predsednica sekcije
Veronika Jagodic Bašič
e-mail: veronika.jagodic@gmail.com

27. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih

v.d. predsednice sekcije
Gabrijela Valenčič
email: gabrijela.valencic@gmail.com

28. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji

Predsednica sekcije
Tanja Žontar, Klinika Golnik, Oddelek za kardiovaskularno funkcijsko diagnostiko
e- mail: zontar.tanja@gmail.com

29. Sekcija medicinskih sester v managementu

Predsednica sekcije
Saša Kadivec, Klinika Golnik
e-mail: sasa.kadivec@klinika-golnik.si

30. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji

Predsednica sekcije
Maja Medvešček Smrekar, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Nevrološka klinika
e-mail: maja.medvesceksmrekar@gmail.com

31. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji

Predsednik sekcije
Matjaž Mrhar, Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica 
e-mail: info@sekcija-mszt-orl.si 

32. Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji

Predsednik sekcije
Majda Šmit, Zdravstveni dom Ljubljana
e-mail: majda.smit@gmail.com