aktivnosti sekcije

Trenutno se sekcija ukvarja s pripravo strokovnih seminarjev in delavnic. Izdelali smo dva nacionalna protokola, več jih je še v pripravi. Izvajajo se priprave za izvedbo nacionalne študije  o kakovosti življenja pacientov na trajnem zdravljenju s kisikom na domu.