Organi sekcije

Predsednica sekcije:
Jana Klavs, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Oddelek za diabetološko dejavnost (mandat: 2015 - 2019)
e-pošta: janaklavs@gmail.com

Podpredsednica sekcije: 
Melita Cajhen

Članice izvršnega odbora:

Andreja Žnidaršič, Splošna bolnišnica Novo Mesto, Diabetične specialistične ambulante, andreja.znid@siol.net
Sonja Mušič, Pediatrična klinika, Oddelek za endokrinologijo, sonja.music@gmail.com
Klara Peternelj, Zdravstveni dom Sežana, klara.peternelj@gmail.com
Ana Gianini, Pediatrična klinika, Oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, ana.gianini@gmail.com
Silvija Skrivarnik, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, silvija.skrivarnik@sb-sg.si
Mateja Bahun, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Jesenice, mbahun@fzab.si