Aktivnosti sekcije

 • aktivno vključevanje v nacionalne strategije obvladovanja sladkorne bolezni in ostalih endokrinoloških bolezni (s partnerji Ministrstvo za zdravje, UKC Ljubljana, NIJZ, Zbornica – Zveza, Zveza društev diabetikov, Lekarniška zbornica in ostali);
 • sooblikovanje Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni, načrtovanje akcijskega načrta za dve leti;
 • sodelovanje pri razvoju Slovenskih smernic za klinično obravnavo sladkorne bolezni tipa 2;
 • razvoj  in implementacija Kurikuluma za edukacijo;
 • vertikalni in horizontalni razvoj izobraževanja medicinskih sester za potrebe edukacije, specialna znanja, razvoj specializacije;
 • spremljanje dosežkov znanosti in prenos strokovnih vsebin članom strokovne sekcije, raziskovalna in promocijska dejavnost;
 • organizacija izobraževanj, izvajanje delavnic;
 • priprava nacionalnih protokolov za področje endokrinologije;
 • vrednotenje edukacije;
 • implementacije vizije »Modela edukacije 2016-2020«, razvoj nivojske edukacije v letih 2017–2020;
 • drugo.