Organi sekcije

Predsednica sekcije:
Renata Batas, dipl. m.s., ET  Zdravstveni dom Ljubljana; Patronažno varstvo

Podpredsednica sekcije: 
Ines Prodan, dipl. m.s., ET Splošna bolnišnica Izola

Članice izvršilnega odbora:
Vanja Vilar, viš. med. ses., ET, dipl. oec.   UKC Ljubljana; Svetovalna služba zdravstvene nege
Robertina benkovič, dipl. m.s., ET  Zdravstveni dom Ljubljana
Dragica Jošar, dipl. m.s., ET  Zdravstveni dom Murska sobota; Patronažno varstvo
Mojca Pfajfar, dipl. m.s., ET  Splošna bolnišnica Slovenj 
Tadeja Krišelj, dipl. m.s., univ. dipl. org.,  ET; zaposlena v UKC Ljubljana, Svetovalna služba zdravstvene nege
Anita jelen, mag. zdrav. nege, ET, UKC Ljubljana, Dermatološka klinika
Anita Jelar, dipl. babica, mag. zdrav. - soc. ved, ET, UKC Ljubljana, Ginekološka klinika