Arhiv strokovnih srečanj

Srečanjerazvrsti padajoče Organizator Datum Odpoved
2. strokovno izpopolnjevanje z učnimi delavnicami ob dnevu evropskih onkoloških medicinskih sester Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor v sodelovanju z Službo zdravstvene nege UKC Maribor 22.05.2019
Strokovno popoldne: Zdravstvena nega pacienta s perkutano nefrostomo in smernice preventive in opbravnave RZP Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 22.05.2019
Ravnanje z ljudmi pri delu Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu 23.05.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor 24.05.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 24.05.2019
Terapevtski posegi v endoskopiji Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji 24.05.2019
Celostna obravnava kot odgovor na potrebe onkoloških bolnikov v sodobni družbi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji 29.05.2019
1. Študentski babiški kongres: Postopki med porodom - "Ali je to res potrebno?" Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija študentov zdravstvene nege in babištva 29.05.2019
Skupnostna psihiatrična obravnava danes in jutri Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji in Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana 30.05.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu - modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske 30.05.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 31.05.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 31.05.2019
Kardiološko- angiološke smernice in umetnost komunikacije v praksi zdravstvene nege Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji 31.05.2019
Prehranska izhodišča in postopki za izračunavanje prehranskega načrta pri pacientih v nadomestnem zdravljenju s hemodializo in peritonealno dializo - Funkcionalno izobraževanje edukatorjev prehrane ledvičnega bolnika Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji 31.05.2019
Šola proti bolečini v križu Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 31.05.2019
Leteča muha pred očmi in povezava z boleznimi mrežnice Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 05.06.2019
Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 06.06.2019
Centralni venski kateter s podkožnim prekatom – venska valvula: vstavitev, zdravstvena nega in oskrba pri bolniku z rakom Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji 06.06.2019
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu 07.06.2019
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 10.06.2019

Strani