Arhiv strokovnih srečanj

Srečanjerazvrsti padajoče Organizator Datum Odpoved
Timsko delo in medsebojno sodelovanje - Izziv za kakovostno zdravstveno obravnavo na pacientovem domu Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti 24.10.2018
Kakovost in varnost v zdravstvu Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje 24.10.2018
Opolnomočenje zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 25.10.2018
Uporaba negovalnih diagnozah NANDA – International v praksi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Delovna skupina RSKZN za negovalne diagnoze - SLONDA 25.10.2018 Odpoved izobraževanja
9. pomurski in 5. mednarodni simpozij o kronični rani: Dejavniki tveganja za nastanek kroničnih ran Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja in Splošna bolnišnica Murska Sobota 26.10.2018
1. Izobraževalni dan Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj 26.10.2018
Kako prepoznati in obvladati težavno vedenje Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 06.11.2018
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcijo reševalcev v zdravstvu 06.11.2018
Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske 07.11.2018
45. Strokovno srečanje medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov onkologiji: Ženske in ginekološki rak Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji 09.11.2018
Specialna obravnava pljučnega bolnika Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev, medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji 09.11.2018
Etika in zakonodaja v zdravstvu, modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje 10.11.2018
Etika in zakonodaja v zdravstvu, modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 14.11.2018
Izzivi zdravstvene nege pri pacientih z motnjami uriniranja Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti 15.11.2018
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 15.11.2018
Zdravstvena nega pacienta z nefrostomo in izločalno stomo – učne delavnice Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v enterostomalni terapiji 16.11.2018
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 17.11.2018
Tečaj dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca – Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN) Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci, ATCM, Zdravniško društvo ATLS Slovenija 22.11.2018 Odpoved izobraževanja
Vzgoja za zdravje v praksi (pozitivna samopodoba in stres, medosebni odnosi) Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji 22.11.2018
Uporaba negovalnih diagnozah NANDA – International v praksi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Delovna skupina RSKZN za negovalne diagnoze - SLONDA 22.11.2018

Strani