Arhiv strokovnih srečanj

Srečanje Organizator Datum Odpoved
Uporaba negovalnih diagnozah NANDA – International v praksi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Delovna skupina RSKZN za negovalne diagnoze - SLONDA 20.09.2018
Tehnike asertivne komunikacije Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 02.10.2018
Zgodovina endokrinološke dejavnosti v zdravstveni negi s slavnostno akademijo ob 30. obletnici ustanovitve Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji 05.10.2018
Kakovost in varnost v zdravstvu - Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 06.10.2018
Zakonodaja s področja zdravstva Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 12.10.2018
44. Strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije v hemato-onkologiji: Diseminirani plazmocitom in hemofilija Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji 12.10.2018
Cepljenje proti nalezljivim boleznim - imamo zdravstveni delavci zares dovolj informacij? Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije 17.10.2018
Kakovost in varnost v zdravstvu in obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 18.10.2018
Stanovalec z demenco – negovanje in skrb Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 19.10.2018
Opolnomočenje zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 25.10.2018
Uporaba negovalnih diagnozah NANDA – International v praksi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Delovna skupina RSKZN za negovalne diagnoze - SLONDA 25.10.2018
Uporaba negovalnih diagnozah NANDA – International v praksi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Delovna skupina RSKZN za negovalne diagnoze - SLONDA 22.11.2018
Uporaba negovalnih diagnozah NANDA – International v praksi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Delovna skupina RSKZN za negovalne diagnoze - SLONDA 13.12.2018