Arhiv strokovnih srečanj

Srečanje Organizator Datum Odpoved
Celostna obravnava pacienta z obolenji obnosnih votlin Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji 28.04.2017
Kakovost in varnost v zdravstvu Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 04.05.2017
LCHP dieta (nizko ogljikovo hidratna in visoko beljakovinska prehrana) med fantazijo in realnostjo Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 09.05.2017
Tečaj dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca – Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN) Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci 11.05.2017
Klinično popoldne: Obravnava pacienta z odvisnostjo od alkohola Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 11.05.2017
Ukrepanje ob zaznavi nasilja na delovnem mestu – ali je vse mobing? Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje 12.05.2017
Strokovno popoldne: Vpliv vpeljave sistema kakovosti e-qalin na zadovoljstvo stanovalcev v institucionalnem varstvu in novi koncepti dela Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 18.05.2017
Glavkom – skriti tat vida Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji 19.05.2017
Kakovost in varnost v zdravstvu Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 19.05.2017
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica 19.05.2017
Celostna zdravstvena obravnava ženske s težavami na področju duševnega zdravja v rodnem obdobju Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji in Psihiatrična bolnišnica Idrija 23.05.2017
Spirala nasilja Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi 23.05.2017
Priložnosti na področju managementa v zdravstveni negi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu 25.05.2017
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor 26.05.2017
Na pacienta osredotočena kirurška zdravstvena nega – pomen povezovanja in sodelovanja kirurških strok Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji 26.05.2017
Kardiološki bolnik in pridružene bolezni Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji 26.05.2017
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcijo reševalcev v zdravstvu 29.05.2017
Obvladovanje stresa in krepitev osebnostne čvrstosti pri delu s težavnimi sogovorniki (sodelavci, svojci, pacienti) Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji 03.06.2017
LCHP dieta (nizko ogljikovo hidratna in visoko beljakovinska prehrana) med fantazijo in realnostjo Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 06.06.2017
Deeskalacijske tehnike komunikacije Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi 06.06.2017

Strani