Pravilnik o nacionalnem registru specialnih znanj v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (zadnja sprememba: 18. 04. 2019)

Statut: (zadnja sprememba 22.3.2019)
Pravilnik o volitvah in imenovanjih (zadnja sprememba: 28.03.2008)
Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva (zadnja sprememba: 18.10.2005)
Pravilnik o strokovnih izpopolnjevanjih in izobraževanjih Zbornice - Zveze (zadnja sprememba: 11.01.2016)
Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege
Pravilnik o organizaciji in delovanju častnega razsodišča (zadnja sprememba: 28.03.2015)
Pravilnik o nacionalnem registru specialnih znanj v dejavnosti zdravstvene in babiške nege
Pravilnik o načinu dajanja informacij javnosti (zadnja sprememba: 10.12.2008)
Pravilnik o izvedbi volitev predstavnikov Z-Z za člana volilnega telesa ter določitvi kandidata za člana Drž.Sveta (12.10.2012)
Pravilnik o izdaji mnenj za opravljanje zasebne zdr. dej. na področju ZN ali BN ter oskrbe in v postopku koncesije (06.05.2015)
Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz sklada za izobraževanje (zadnja sprememba: 12.02.2015)
,
Vloga za dodelitev sredstev iz sklada za izobraževanje Zbornice – Zveze - obrazec
Pravilnik o delu Odbora regijskih strokovnih društev Zbornice - Zveze (zadnja sprememba: 12.03.2009)
Pravilnik o delu nadzornega odbora (zadnja sprememba: 10.12.2007)
Pravilnik o delovanju uredništev strokovnih in informativnih publikacij (zadnja sprememba: 09.04.2014)
Pravilnik o delu delovnih skupin (zadnja sprememba: 11.09.2013)
Poslovnik o delu Upravnega odbora (zadnja sprememba: 04.05.2005)
Poslovnik o delu skupščine Zbornice - Zveze (zadnja sprememba: 27.03.2010)

Strani