Obvestilo Zbornice - Zveze glede podaljšanja licenčnega obdobja do 30. aprila

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Obvestilo Zbornice – Zveze glede podaljšanja licenčnega obdobja do 30. aprila 2017

Spoštovani,
na Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica – Zveza) vas obveščamo, da je v Uradnem listu RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016 objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik), na podlagi katerega se je licenčno obdobje izvajalcem zdravstvene in babiške nege podaljšalo do 30. aprila 2017,  določilo, ki opredeljuje kakovost in varnost v zdravstvu kot obvezno vsebino, pa se bo začelo uporabljati 1. maja 2017.

Podaljšanje licenčnega obdobja do 30. aprila 2017 omogoča izvajalcem zdravstvene in babiške nege, ki niso imeli možnosti seznaniti se s številom pridobljenih licenčnih točk, da v celoti izpolnijo obveznosti za podaljšanje licence. Zbornica – Zveza nadaljuje zamudne posamične postopke vpisa licenčnih točk v register izvajalcev zdravstvene ali babiške nege vse od leta 2012 dalje, saj vnosa licenčnih točk ni mogoče avtomatizirati. V obdobju od leta 2012 do leta 2016 je naloge na področju registracije in licenciranja izvajalo Ministrstvo za zdravje, ki licenčnih točk posameznim izvajalcem ni vpisovalo v register. Na Zbornici – Zvezi se trudimo, da bi bile vse licenčne točke v kratkem vpisane v register in bi lahko izvajalcem zdravstvene ter babiške nege posredovali informacije o pridobljenih licenčnih točkah. Pravilnik je začel veljati 1. 10. 2016. Prečiščeno besedilo Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 3/16 in 62/16) je objavljeno v priponki.

Zbornica - Zveza

Priloga:

  • prečiščeno besedilo Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 3/16 in 62/16)