Pravni akti Zbornice - Zveze

28.05.2013 Statut (zadnja sprememba: 28.03.2015)
18.04.2013 Pravilnik o nacionalnem registru specialnih znanj v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (zadnja sprememba: 18. 04. 2019)
18.04.2013 Pravilnik o delu strokovnih sekcij Zbornice - Zveze
03.07.2014 Pravilnik o nacionalnih protokolih s področja zdravstvene in babiške nege ter oskrbe (zadnja sprememba: 11.06.2014)
22.01.2016 Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege
08.04.2016 Kodeks delovanja funkcionarjev Zbornice – Zveze
31.12.2014 Pravilnik o priznanjih
24.03.2014 Pravilnik o strokovnih izpopolnjevanjih in izobraževanjih Zbornice - Zveze
19.04.2013 Pravilnik o izdaji mnenj za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti na področju zdravstvene ali babiške nege ter oskrbe in v postopku podelitve koncesije (zadnja sprememba: 06.05.2015)
19.04.2013 Pravilnik o organizaciji in delovanju častnega razsodišča (zadnja sprememba: 28.03.2015)
26.02.2015 Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz sklada za izobraževanje
19.04.2013 Pravilnik o delovanju uredništev strokovnih in informativnih publikacij (zadnja sprememba: 09.04.2014)
15.11.2013 Pravilnik o delu delovnih skupin (zadnja sprememba: 11.09.2013)
19.04.2013 Pravilnik o izvedbi volitev predstavnikov Zbornice – Zveze za člana volilnega telesa ter določitvi kandidata za člana Državnega sveta (zadnja sprememba: 12.10.2012)
19.04.2013 Pravilnik o načinu dajanja informacij javnosti (zadnja sprememba: 10.12.2008)
19.04.2013 Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva (zadnja sprememba: 18.10.2005)
19.04.2013 Pravilnik o delu nadzornega odbora (zadnja sprememba: 10.12.2007)
19.04.2013 Pravilnik o delu Odbora regijskih strokovnih društev Zbornice - Zveze (zadnja sprememba: 12.03.2009)
19.04.2013 Poslovnik o delu Upravnega odbora (zadnja sprememba: 04.05.2005)
19.04.2013 Poslovnik o delu skupščine Zbornice - Zveze (zadnja sprememba: 27.03.2010)

Strani