Funkcionarji in predsedniki delovnih teles

Funkcionarke/ji - predsednice/ki delovnih teles Zbornice zdravstvene in babiške nege slovenije - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Predsednica: Monika Ažman
(mandat: 30. 3. 2016 - 29. 3. 2020)

Podpredsednik: Jože Prestor
(mandat: 25. 3. 2017 - 2021)

Koordinator dejavnosti regijskih društev: Janez Kramar
(odbor regijskih društev: 12.06.2016 - 11.06.2020)

Koordinator dejavnosti strokovnih sekcij: Dejan Doberšek
(koordinacijski odbor strokovnih sekcij: 02.04.2015 - 2019)