Delovne skupine

Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi

Sklep UO 251/15

 1. Irena Špela Cvetežar - voditeljica
 2. Darinka Klemenc
 3. Monika Ažman
 4. Aljoša Lapanja
 5. Karmen Jerkič
 6. Sonja Kovač
 7. Urban Bole
 8. Vesna Sekelj Rangus

Zunanji strokovni sodelavki: Mojca Cerkovnik Hvala in Dora Lešnik Mugnaioni.

Delovna skupina za preoblikovanje dokumenta poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški negi

Sklep 4. seje UO z 13.07.2016

 1. Doc. dr. Danica Železnik – voditeljica
 2. Irena Buček Hajdarević
 3. Jože Prestor
 4. Monika Ažman
 5. Anita Prelec
 6. mag. Branko Bregar
 7. Barbara Možgan
 8. Zdenka Kramar
 9. izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
 10. dr. Aleksandra Stjepanović Vračar
 11. dr. Saša Kadivec
 12. Irena Šumak
 13. Branka Langerholc
 14. Ksenija Pirš
 15. Gabrijela Valenčič
 16. Robertina Benkovič
 17. Dragica Karadžič

 

Delovna skupina za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege

Sklep 4. seje UO z 13.07.2016

 1. Irena Keršič, voditeljica
 2. Majda Šlajmer Japelj
 3. Darinka Klemenc
 4. Marjeta Berkopec
 5. Zdenka Seničar
 6. Marjeta Kokoš
 7. doc. dr. Jadranka Stričević
 8. Gordana Njenjić
 9. Andreja Mihelič Zajec

 

Delovna skupina za paliativno zdravstveno nego

Sklep UO 272/18K

 1. Judita Slak, voditeljica
 2. Doroteja Rebec
 3. Majda Čauševič
 4. Darja Noč
 5. Andreja Peternelj
 6. Hedvika Zimšek
 7. Gabrijela Valenčič - sklep UO 476/28
 8. Klelija Štrancar - sklep UO 626/35
 9. mag. Jožica Ramšak Pajk - sklep UO 329/21

 

Delovna skupina za pripravo nacionalnih protokolov

Sklep UO 253/15

 1. Lojzka Prestor, voditeljica
 2. Majda Oštir,
 3. Klavdija Potočnik
 4. Majda Oštir
 5. Tamara Štemberger Kolnik
 6. Nataša Medved

 

Delovna skupina za obvladovanje bolnišničnih okužb

Sklep UO 223/13

 1. Veronika Jagodic Bašič
 2. Marija Kohek
 3. Nina Suhadolc Milković
 4. Zorica Pristov
 5. Marija Rošker