Šole

Naslovi fakultet in visokih šol za zdravstvo

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstveno vede
Žitna ulica 15
2000 Maribor
www.fzv.uni-mb.si

Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta
Zdravstvena pot 5
1000 Ljubljana
www.zf.uni-lj.si

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju
Polje 42
6310 Izola
www.fvz.upr.si

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
Spodnji Plavž 3
4270 Jesenice
www.vszn-je.si

Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto
Na Loko 2, p.p. 158
8000 Novo mesto
www.vsz.vs-nm.si

Visoka zdravstvena šola v Celju
Mariborska cesta 7
3000 Celje
www.vzsce.si

Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec
Glavni trg 1
2380 Slovenj Gradec
www.vszv-sg.si

Naslovi srednjih zdravstvenih šol

Srednja zdravstvena šola Ljubljana
Poljanska cesta 61
1000 Ljubljana
www.szslj.si

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
Trg M. Zidanška 3
2000 Maribor
www.s-zs.mb.edus.si

Srednja šola Jesenice
Ulica bratov Rupar 2
4270 Jesenice
www.ssj-jesenice.si

Srednja šola Izola
Polje 41
6310 Izola
www.szsizola.si

Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto
Šegova ulica 112
8000 Novo mesto
www.sc-nm.com/szks

Srednja zdravstvena šola Celje
Ipavčeva 10
3000 Celje
www.szsce.si

Srednja zdravstvena šola Slovenj Gradec
Gosposvetska 2
2380 Slovenj Gradec
www.sc-sg.si/zdravstvena

Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
Ulica dr.Vrbnjaka 2, Rakičan
9000 Murska Sobota
www.szs-ms.si

Gimnazija in zdravstvena šola Nova Gorica
Erjavčeva 4 a
5000 Nova Gorica
www.gzs.scng.si/