Prisega Angele Boškin

Visokim šolam in fakultetam, ki izobražujejo za področje zdravstvene nege

Priporočilo Zbornice -  Zveze za uporabo Prisege Angele Boškin

Spoštovana gospa dekanja, gospod dekan, cenjene vodje kateder, oddelkov in drugi, ki pokrivate področje izobraževanja za zdravstveno nego na vaši šoli/fakulteti,

ob Mednarodnem dnevu medicinskih sester – 12. maju smo na slovesnosti ob 85. letnici Zveze društev medicinskih ester, babic in zdravstvenih tehnikov slovesno razglasili Prisego Angele Boškin kot prepoznavno besedilo, ki naj ga ob podelitvi diplom izrečejo vsi diplomanti in diplomantke, ki so končali prvo stopnjo izobraževanja za zdravstveno nego po bolonji.

Prisegati na osnovi tradicionalnih resnic, spoznanj, načel in vrednot pomeni iniciacijski prehod v zrelo, vestno in odgovorno ravnanje ter ima za tistega, ki prisega, močan simbolni in identifikacijski pomen. Prisega pomeni slovesno zaobljubo ali dogovor, da bomo nekaj spoštovali ali pa se izogibali določenim dejanjem. S prisego se zaobljubljamo, da bomo spoštovali sebe, paciente, sodelavce in stroko ter upoštevali načela zasebnosti, zaupnosti in zagovorništva. Prisega gradi na podobi in ugledu poklica ter spodbuja spoštovanje določene stroke. Prisega Angele Boškin temelji na načelih, kot je načelo spoštovanja življenja, enkratnosti in dostojanstva človeka, na načelu enakovredne in holistične obravnave pacientov, na zagovorništvu pacientovih pravic, na načelu poklicne molčečnosti, promociji zdravja in kontinuiranem izobraževanju. Prisega poudarja vrline, kot so sočutje, skrb, nepristranskost, zaupnost in etično naravnanost tako do življenja na splošno, kot tudi samega sebe (Romih, Prebil, Skinder Savić, Mežik Veber, Skela Savič, 2012).

Prisega se bere skupaj s prižgano oljno svetilko, ki jo diplomantke in diplomanti držijo v rokah, medtem ko (za dekanjo/dekanom) izgovarjajo prisego, vseh devet načel.

Oljna svetilka je simbol Florence Nightingale in zdravstvene nege po vsem svetu. Svetilka sveti v diplomi slovesnosti, na kateri diplomanti zdravstvene nege dajo svojo zaobljubo (Oljna svetilka, 2004). Luč, ki jo oddaja svetilka, je simbol znanja (Razvoj Lamps, 2009) in izobraževanja medicinskih sester, saj je v času teme omogočila branje in učenje (Of lamps and lanterns: throwing light on Florence Nightingale, 2011, Romih, Prebil, Skinder Savić, Mežik Veber, Skela Savič, 2012).

Prisego Angele Boškin je obravnaval Upravni odbor Zbornice Zveze na svoji 47. redni seji, dokončno potrdil pa v maju 2012.

Zahvaljujemo se vam za upoštevanje naših priporočil; s tem bomo skupaj gradili  prepoznavnost in utrjevali pripadnost poklicu, ki ga cenimo in smo nanj ponosni.

Podrobnejša navodila, tudi dovoljenje za uporabo prisege in sama prisega so priloga tega dopisa. Vse gradivo je tudi na spletnih straneh Zbornice Zveze na www.zbornica-zveza.si. Prisega je vpisana v register Avtorske agencije za Slovenijo, kot zavarovano delo (2. 4. 2012, R-28/12). Imetnik materialnih avtorskih pravic je Visoka šola za zdravstveno nego (VŠZN)  Jesenice.  Avtorice prisege so: mag. Andreja Prebil, Karmen Romih, Katja Skinder Savić, Marija Mežik Veber in doc. dr. Brigita Skela Savič. Recenzentka: mag. Jožica Ramšak Pajk.

Zbornica Zveza je na lastno pobudo zaprosila za dovoljenje, da se prisega uporablja v vsem slovenskem prostoru in ga tudi dobila, za kar se VŠZN Jesenice zahvaljujemo.

Predsednica Zbornice - Zveze
Darinka Klemenc

Viri, uporabljeni v dopisu, so dosegljivi v prilogah in na www.zbornica-zveza.si, kjer je dokument tudi objavljen.