Plačni sistem

Na naš naslov se obračate številne članice in člani z vprašanji, vezanimi na razporeditve v plačne razrede po novih predpisih. Zbornica – Zveza ni bila vključena v pripravo predpisov, katalogov in prevedb, zato žal ne moremo podajati relevantnih informacij, odgovorov in pojasnil v zvezi z razporeditvami. Zbornica – Zveza lahko poda mnenje k posameznim strokovnim vsebinam ali področjem, vezanim na omenjene vsebine.

Za informacije in odgovore na najpogostejša vprašanja v zvezi s sistemizacijo delovnih mest oziroma uporabe delovnih mest in nazivov iz kataloga v vaši sistemizaciji se, prosimo obrnite na vašega delodajalca, ministrstvo, ki je pristojno za vašo dejavnost (Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve) ali na sindikat , katerega članica/ član ste.

Na spletni strani Ministrstva za javno upravo je na voljo nekaj odgovorov na najpogostejša vprašanja:
http://www.arhiv.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/organizacija_kadri_in_pl...