Mnenje Zbornice – Zveze o predoperativnem označevanju mesta operativnega posega