Mednarodni dan babic

 

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana, tel. +01/544 54 80; e-naslov tajnistvo@zbornica-zveza.si
www.zbornica-zveza.si

Danes obeležujemo mednarodni dan babic


Ljubljana, 5. maj 2019 – Babiško delovanje sega globoko v zgodovino človeštva. Danes je babištvo, ki je pomemben del zdravstvenega sistema tako v svetu kot v Sloveniji, na pomembnem prelomu, saj tradicionalne vloge babic namreč ne ustrezajo zahtevam sodobnega časa. S tem v mislih je treba pripraviti novo vizijo in strategijo razvoja babištva v Sloveniji, ob mednarodnem dnevu babic, ki ga obeležujemo danes, sporoča Zbornica – Zveza. Eden izmed pomembnejših ciljev babiške vizije je, da bi imela vsaka ženska dostop do kontinuirane babiške obravnave v času nosečnosti, poroda in v poporodnem obdobju.

Babice vedno delujejo kot zagovornice pravic žensk, k čemur jih zavezujeta babiška filozofija in Kodeks etike za babice Slovenije. Babice pri svojem delu delujejo v skladu z načeli Kodeksa etike za babice Slovenije. Prvo načelo tega kodeksa, ki govori o tem, da babica pri svojem delu spoštuje in zagovarja temeljne človekove pravice, pravice matere, otroka in družine, je prvi pogoj za razumevanje ter dosledno upoštevanje in izvajanje vseh drugih šestih načel.

Babice: zagovornice pravic žensk
Letošnji mednarodni dan babic poteka pod geslom Babice: zagovornice pravic žensk. Svetovna konfederacija babic (ICM) meni, da imajo ženske pravico do babice kot najprimernejšega zdravstvenega strokovnjaka, babice pa imajo pravico do ustreznega izobraževanja in predpisov, ki spodbujajo njihovo prakso in združenja, da lahko uresničujejo svoje poslanstvo.

Babice pri svojem delu vsak dan podpirajo in ščitijo pravice žensk, za kar potrebujejo varno okolje za delo. Ženske, dekleta in babice imajo pravico živeti varno pred poškodbami, nasiljem, diskriminacijo in zlorabami. Dekleta imajo pravico do spolnega in reproduktivnega zdravja in ustreznih storitev kjerkoli na svetu. Ženske imajo svobodo in izbiro glede tega, kaj se zgodi z njihovim telesom. Vsaka ženska ima pravico biti brez kakršnekoli oblike diskriminacije, pravico do zasebnosti, pravico do najnovejših zdravstvenih informacij in pravico do izbire o svoji oskrbi med porodom. Babice imajo pravico zagotavljati oskrbo v skladu s svojimi kompetencami, ženske pa imajo pravico dostopa do izobraženih in kompetentnih babic. Vsaka ženska ima pravico izbrati kraj, kjer bo rodila.

To pomembno sporočilo zagovornic pravic žensk bodo slovenske babice s pomočjo strokovne Sekcije medicinskih sester in babic pri Zbornici – Zvezi promovirale v delovnih okoljih, na primarni in sekundarni ravni, ter tudi v širši javnosti. Trenutno v Sloveniji deluje nekaj več kot 850 babic in babičarjev.

Promocija babiškega delovanja
Študenti babištva na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani že tradicionalno ob mednarodnem dnevu babic prirejajo različne dejavnosti. 7. maja 2019 se bosta tako v središču Ljubljane odvijali kar dve prireditvi. Na Prešernovem trgu bo na izobraževalnih stojnicah med 10. in 18. uro mogoče dobiti informacije o babiškem delovanju in poklicu diplomirane babice. Ob 17. uri pa bo, kot že vrsto let, organiziran tudi tradicionalni babiški tek, ki bo potekal po ulicah središča Ljubljane. Seveda pa tudi letos niso pozabili na malčke, ki se jim lahko pridružijo pri teku (Tečem za babico), kjer jim bodo predstavili babiški poklic preko igre in športa.