Katalogi standardov znanj in spretnosti s področja zdravstvene nege

Ministrstvo za zdravje je po pridobitvi strokovnih mnenj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in glavnih medicinskih sester v Sloveniji ob ponovni strokovni presoji in dodatnih strokovnih razlagah sprejelo naslednji sklep:

Kataloge standardov strokovnih znanj in spretnosti za nacionalne poklicne kvalifikacije s področja zdravstvene nege.

Dokument se nahaja na spodnji povezavi.