Cenik

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80,
E-pošta: register.licenca@zbornica-zveza.si

 

Cenik storitev za izvajanje javnih pooblastil velja od 1. 6. 2016 dalje

Vrsta storitve Cena z DDV
Licenčna listina 15,00 EUR
Izdaja kopije odločbe / duplikat 12,70 EUR
Izdaja potrdila za tuje registracijske organe 5,40 EUR
Licenčno vrednotenje strokovnih izobraževanj za katere je predvidena kotizacija 27,00 EUR
Preizkus strokovne usposobljenosti (licenčni izpit) 659,00 EUR
Stroški preizkusa strokovne usposobljenosti zgolj iz obveznih vsebin 261,00 EUR
Stroški preizkusa strokovne usposobljenosti zgolj praktične vsebine 398,00 EUR

 

Cenik je potrdilo Ministrstvo za zdravje s sklepom 014-6/2016/4 dne 17. 5. 2016.

Sklep Ministrstva za zdravje k soglasju cenika Zbornice - Zveze se nahaja v spodnji priponki.