Javna pooblastila

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Zbornica – Zveza je začela z izvajanjem upravnih nalog na področju vpisa v register oziroma podelitve ter podaljševanja licenc

Spoštovani,

obveščamo vas, da sta bila v ponedeljek 18. 1. 2016 v Uradnem listu RS, št. 3/2016 objavljena Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (v nadaljnjem besedilu Pravilnik) ter Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, ki sta stopila v veljavo 19. 1. 2016. Z omenjenim dnem je Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu Zbornica – Zveza) začela z izvajanjem javnega pooblastila. Ob enem vas seznanjamo, da so:

Dodatne informacije so vam na voljo na v času uradnih ur Zbornice – Zveze.

Uradne ure Zbornice – Zveze:

torek: od 9.00 do 11.00
sreda: od 9.00 do 11.00
četrtek: od 9.00 do 11.00 in od 14.00 - 17.00

O vseh pomembnih informacijah vas bomo sproti obveščali z objavami na spletni strani in z obvestili, ki jih bomo posredovali izvajalcem zdravstvene dejavnosti.

Lep pozdrav,

Zbornica - Zveza