Izjava za javnost: Zbornica - Zveza podpira predlog Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Ljubljana, 11. 4. 2016

Izjava za javnost

Zbornica - Zveza podpira predlog  Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov

Zavedajoč se posledic kajenja za zdravje in življenje ljudi in družbo, Zbornica - Zveza podpira predlog  Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov.

Vsako leto zaradi bolezni, ki so posledica kajenja, umre skoraj 6 milijonov ljudi, ki bi v povprečju lahko živeli vsaj deset let dlje. Rak zaradi rabe tobaka je namreč vodilni preprečljivi vzrok smrti v svetu. Zbornica - Zveza zato podpira ukrepe, usmerjene v preprečevanje začetka in nadaljevanja kajenja med otroki, mladostniki in mladimi odraslimi, spodbujanje opuščanja kajenja, zmanjševanje izpostavljenosti tobačnemu dimu med mladoletnimi in odraslimi ter posledično zmanjšanje obolevnosti in prezgodnje umrljivosti zaradi rabe tobaka.

Da se kajenju tobaka pripisujejo številne bolezni in zdravstvene težave pri kadilcih, med drugim tudi kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB) in astma, so izpostavili tudi v Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji, ki deluje v okviru Zbornice – Zveze, na strokovnem seminarju 8. in 9. aprila 2016. Zdravstveni strokovnjaki so izpostavili, da je kajenje pomemben vzrok za nastanek KOPB, saj zanjo zboli kar 20 % kadilcev. Za posledicami KOPB umre vsako leto v Sloveniji 600 ljudi, v svetu pa je na 4. mestu kot vzrok smrti. Posledice na zdravje občutijo tudi ljudje, ki so izpostavljeni pasivnemu kajenju. Številne študije so prikazale negativni učinek izpostavljenosti cigaretnemu dimu v bivalnem okolju pri mlajših otrocih in otrocih z dedno nagnjenostjo k alergijam. Velik problem zaradi izpostavljenosti zarodka pa predstavlja tudi kajenje v nosečnosti.

Medicinske sestre, ki smo v prvih vrstah zdravstvenega sistema v Sloveniji in v svetu, pomembno prispevamo pri promociji zdravja in zdravega načina življenja ter ozaveščanju javnosti glede škodljivih posledic kajenja.

Kot zagovornice pacienta in promotorke zdravja ocenjujemo, da v Sloveniji potrebujemo celovit pristop do nadzora nad tobakom, ki bo prispeval k boljšemu zdravju ljudi in k dobrobiti družbe. Predlog Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov je pomemben korak v to smer, na Zbornici – Zvezi pa izpostavljamo in podpiramo tudi uvajanje nadaljnjih preventivnih programov odvajanja od kajenja.

Zbornica - Zveza